Congressen

Gedurende het jaar organiseert de Landelijke Kamer van Verenigingen een vijftal congressen voor de bestuurders van de 47 studentenverenigingen en hun commissieleden. Deze congressen vinden verspreid over het jaar plaats en bieden verschillende mogelijkheden om in contact te komen met de studenten.

Zo is het mogelijk om een congres te faciliteren, of om een informatieve workshop te komen geven op een congres. Daarnaast is het mogelijk om een advertentie in het programmaboek van het congres te staan of om een flyer uit te delen.
Wij staan ook altijd open voor nieuwe ideeën om uw bedrijf tijdens een bijeenkomst onder de aandacht te brengen van onze achterban.

De vijf congressen van de LKvV zijn:

Beleid, Organisatie en Management Weekend – 23 en 24 september 2017
Dit congres is het hoogtepunt van het LKvV-jaar. In één weekend geven wij 200 nieuwe bestuurders zo veel mogelijk handvatten om van hun bestuursjaar een groot succes te maken. De onderwerpen variëren van bestuurdersaansprakelijkheid en teamrollen tot crisismanagement en boekhouden.

Financieel Congres – 15 november 2017
Dit congres is gericht op de bestuurs- en commissieleden van een vereniging die een financiële verantwoordelijkheid dragen. Daarnaast worden er op dit congres ook acquisitietrainingen gegeven. Dit congres trekt gemiddeld 100 deelnemers.

Sociëteitsdag – 13 februari 2015
De Sociëteitsdag is bedoeld voor de bestuurders die de verantwoordelijkheid dragen voor de sociëteit van de vereniging.

Marketing, Strategie en Communicatie Congres – 20 maart 2015
Het MSC-congres is gericht op de werving en selectie van nieuwe leden, positionering en imagobeheer van de vereniging en marketingtechnieken. Dit congres trekt gemiddeld 120 deelnemers.

Introductieperioden Congres – 22 mei 2015
Tijdens dit congres worden er workshops gegeven die verenigingen ondersteuning bieden bij de organisatie van een verantwoordelijke Introductieperiode. Onderwerpen zoals diëtiek, teambuilding en bedrijfshulpverlening komen hierbij aan bod. Op het IP-congres komen gemiddeld 120 deelnemers.

Voor meer informatie over onze congressen klikt u hier. Of neemt u contact op via bestuur@lkvv.nl of 030 230 42 98