Congressen

Gedurende het jaar organiseert de Landelijke Kamer van Verenigingen een viertal congressen voor de bestuurders van de 47 studentenverenigingen en hun commissieleden. Deze congressen vinden verspreid over het jaar plaats en bieden verschillende mogelijkheden om in contact te komen met de studenten.

Zo is het mogelijk om een congres te faciliteren of om een informatieve workshop te komen geven op een congres. Daarnaast is het mogelijk om met een advertentie in het programmaboek van het congres te staan of om een flyer uit te delen. Wij staan ook altijd open voor nieuwe ideeën om uw bedrijf tijdens een bijeenkomst onder de aandacht te brengen van onze achterban.

De vier congressen van de LKvV zijn:

Beleid, Organisatie en Management Weekend – 29 en 30 september 2018
Dit congres is het hoogtepunt van het LKvV-jaar. In één weekend geven wij 200 nieuwe bestuurders zo veel mogelijk handvatten om van hun bestuursjaar een groot succes te maken. De onderwerpen variëren van bestuurdersaansprakelijkheid en teamrollen tot crisismanagement en boekhouden.

Financieel Congres – 7 november 2018
Dit congres is gericht op de bestuurs- en commissieleden van een vereniging die een financiële verantwoordelijkheid dragen. Daarnaast worden er op dit congres ook acquisitietrainingen gegeven. Dit congres trekt gemiddeld 100 deelnemers.

Sociëteitsdag – 9 januari 2019
De Sociëteitsdag is bedoeld voor de bestuurders die de verantwoordelijkheid dragen voor de sociëteit van de vereniging.

Introductieweken Congres – 22 mei 2019
Tijdens dit congres worden er workshops gegeven die verenigingen ondersteuning bieden bij de organisatie van een verantwoordelijke introductieperiode. Onderwerpen zoals diëtiek, teambuilding en bedrijfshulpverlening komen hierbij aan bod. Op het IP-congres komen gemiddeld 120 deelnemers.

Of neemt u contact op met ons via bestuur@lkvv.nl of 030 230 42 98.