Verwijder belemmeringen voor zelfontplooiing van studenten!

25 januari 2016

Verwijder belemmeringen voor zelfontplooiing van studenten!

De diploma-uitreiking is geweest. De studententijd is voorbij. De masterstudent is netjes binnen vier jaar afgestudeerd en heeft een mooi diploma op zak. De studiejaren verliepen nagenoeg probleemloos. Hier en daar misschien een herkansing, maar er is geen studievertraging opgelopen. Klaar voor de arbeidsmarkt, zou je zeggen. Toch is de werkelijkheid weerbarstiger. Hoewel er niets af te dingen is op de studieresultaten van deze student, wordt er in de 21e eeuw door bedrijven en organisaties meer gevraagd van afgestudeerden dan alleen een diploma op zichzelf. Er wordt tegenwoordig gevraagd om studenten die zich extra curriculair hebben ontwikkeld: commissies, buitenlandervaring en nog liever een voltijd bestuursjaar. De Haagse regelingen maken zo’n bestuursjaar echter moeilijk. Geef de studenten dus een vrijstelling van collegegeld voor een bestuursjaar, stellen de grotere studentenorganisaties van Nederland. Zo kunnen studenten zich ook in de komende jaren extra curriculair blijven ontwikkelen.

Een studententijd is niet een tijd van studeren alleen, maar ook een tijd van zelfontplooiing. Deze geluiden horen ook studenten keer op keer op open dagen, studievoorlichtingen en carrièredagen. Steeds meer bedrijven en organisaties zijn op zoek naar afgestudeerden die, middels allerlei nevenactiviteiten, naast ‘hard skills’ ook ‘soft skills’ hebben opgedaan. Deze zelfontwikkeling is op veel verschillende manieren vorm te geven: een studievereniging, een medezeggenschapsraad, een sport- of gezelligheidsvereniging. Er zijn genoeg mogelijkheden. Vaak beginnen studenten in commissies en soms stromen ze op basis van ervaring zelfs door naar de besturen van een vereniging. Hier doen studenten kennis en vaardigheden op rondom organiseren, samenwerken en leidinggeven. Precies de kennis en vaardigheden die organisaties en bedrijven in deze tijd vragen van afgestudeerden. Deze verkregen kennis en vaardigheden zijn echter zelden opgenomen in de vakken van een studieprogramma. Toch is de keuze voor een bestuursjaar niet gemakkelijk. Studentbestuurders volgen geen colleges, maar ze moeten toch collegegeld betalen aan de opleiding, waar zij verplicht zijn ingeschreven. Afgelopen jaar maar liefst 1951,- euro. Een behoorlijk bedrag voor vrijwilligerswerk in de vorm van een bestuursjaar.

Waarom blijven studentbestuurders dan toch ingeschreven staan bij de hogeschool of universiteit? Het antwoord is simpel: de andere mogelijkheid, jezelf uitschrijven bij de onderwijsinstelling, heeft nogal gevolgen. De uitgeschreven studentbestuurders mogen namelijk niet langer lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ook kunnen zij geen gebruik meer maken van een OV-studentenreisproduct. Toevallig maken precies deze onderdelen een bestuursjaar mogelijk voor vele studenten.

Een oplossing voor deze situatie? De uitbreiding van collegegeldvrij besturen. Een regeling waarbinnen voltijd studentbestuurders geen collegegeld hoeven te betalen, maar kunnen blijven lenen bij DUO en gebruik kunnen maken van een OV-studentenreisproduct. Volgens critici in de hoger onderwijswereld zullen de hoger onderwijsinstellingen als gevolg van deze verandering veel geld verliezen. Logisch, oplossingen voor problemen zijn zelden gratis. Alleen moeten studenten die geen colleges volgen dan maar opdraaien voor de sluiting van de begroting van de hoger onderwijsinstelling? Zouden hoger onderwijsinstellingen juist niet moeten zorgen voor een bredere ontwikkeling van studenten? Bovendien willen universiteiten en hogescholen evenzeer studenten afleveren die aansluiten op de vraag van organisaties en bedrijven.

Niet alleen studentbestuurders zullen de vruchten plukken van deze aanpassing. Ook de leden van studentenorganisaties zullen profiteren van de uitbreiding van collegegeldvrij besturen. Zij kunnen zich namelijk ontplooien dankzij de vele verschillende activiteiten die de studentbestuurders organiseren. Eigenlijk een win-win situatie voor alle studenten die zich extra curriculair willen ontplooien.

Alle studie-, sport-, gezelligheidsverenigingen en medezeggenschapsraden vragen politiek Den Haag dan ook om aanpassingen in deze regeling. Vele partijen in politiek Den Haag hebben aangegeven zorg te willen dragen voor een uitdagend en bruisend studentenleven. Nu heeft politiek Den Haag de mogelijkheid om deze woorden te verwezenlijken. De Wet Versterking Bestuurskracht is dé kans om deze problemen aan te pakken en studenten te stimuleren die zich extra curriculair willen ontplooien.

Studenten die op dit moment zichzelf een jaar lang buiten hun studie willen ontwikkelen door bijvoorbeeld een bestuursjaar, moeten hiervoor €1951 collegegeld voor betalen. En waarvoor? Alleen om te kunnen lenen bij DUO en om gebruik te maken van het OV-studentenreisproduct. Waarom zouden studenten collegegeld moeten betalen voor colleges die zij niet volgen? Alleen om de begroting van de hoger onderwijsinstelling sluitend te krijgen terwijl zijn geen onderwijs volgen of tentamens maken. De oplossing is eenvoudig: een uitbreiding van de regeling collegegeldvrij besturen. Dankzij deze regeling hoeven voltijd studentbestuurders niet onnodig €1951 te betalen en kunnen zij zich blijven ontwikkelen middels een bestuursjaar.

Ruben Hoekman                                                                Niels Hubregtse

Praeses Landelijke Kamer van Verenigingen             Vice Praeses Landelijke Kamer van Verenigingen

Ruben Hoekman en Niels Hubregtse zijn Praeses en Vice Praeses van de Landelijke Kamer van Verenigingen. Hoekman en Hubregtse schreven mede namens het ISO, de LSVb, AIESEC Nederland, Integrand Nederland, UniPartners Nederland en Studentensport Nederland.

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) is hét overkoepelende orgaan van 48 studentengezelligheidsverenigingen in Nederland. De LKvV komt op verschillende manieren op voor de belangen van ruim 40.000 verenigingsstudenten. Zo voert de LKvV een actieve lobby in Den Haag. Ook worden er jaarlijks vijf congressen georganiseerd die bestuurders en commissies de handvatten bieden waardoor ze meer uit hun jaar kunnen halen. Is een bestuursjaar bij de LKvV wat voor jou? Kijk dan snel op de website www.lkvv.nl/bestuur .