Tweede Kamer maakt flexstuderen landelijk mogelijk

9 juni 2020

Kamer maakt werken, besturen en commissies mogelijk naast studeren.

UTRECHT 9 juni 2020 – De Tweede Kamer heeft vanmiddag de motie van VVD en PvdA aangenomen om het voor studenten mogelijk te maken om vanaf uiterlijk 2023 per studiepunt te gaan betalen. De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) pleit al jaren voor deze nieuwe vorm van collegegeld betalen. Flexstuderen verlaagt de financiële drempel aanzienlijk voor maatschappelijk actieve studenten, die zich naast hun studie willen ontwikkelen door nevenactiviteiten als bestuurs- of commissiewerk voor verenigingen. Yorick van der Heiden, Praeses van de LKvV: “Studenten die meer doen dan alleen maar met hun neus in de boeken zitten, zijn van meerwaarde voor elke studentenstad en de samenleving. Het is goed dat de Tweede Kamer hier nu ruimte voor maakt.”

Onderzoek van de Nationale Jeugdraad (NJR) in 2019[1] toonde al aan dat de druk op snel afstuderen met hogere studieschuld jongeren afschrikt om (vrijwillige) nevenactiviteiten als een bestuursjaar bij een vereniging te ondernemen.

Niet alleen voltijds bestuursfuncties, maar ook parttime taken, zoals commissiewerk, zijn daarom minder populair. Yorick van der Heiden, Praeses van de LKvV, vindt dit een problematische ontwikkeling: “Studentenverenigingen zijn, net als alle andere studentenorganisaties, volledig afhankelijk van de vrijwillige inzet van leden. Als bestuursfuncties niet meer vervuld worden, komt het voortbestaan van de vereniging in gevaar en geeft dat een saaie studentenstad, in plaats van bruisend studentenleven.”

Van der Heiden benadrukt dat het ook goed is voor het arbeidsmarktperspectief van studenten: “Afgestudeerde studenten die meer hebben gedaan dan alleen maar studeren, maken meer kans op de arbeidsmarkt. Door nevenactiviteiten te ondernemen naast de studie worden bijvoorbeeld veel soft-skills aangeleerd die je niet meekrijgt door alleen in de collegebanken te zitten. Daarom is het goed dat dit mogelijk wordt voor alle studenten en niet alleen die met een goedgevulde portemonnee.”

Flexstuderen biedt een oplossing, omdat de financiële drempel om nevenactiviteiten te ondernemen verlaagd is. Bestuurders volgen hiermee tijdens hun bestuursjaar één of enkele vakken, zonder verplicht een héél jaar aan collegegeld te moeten betalen. Andersom kunnen studenten, die bijvoorbeeld een groot evenement organiseren in een onderwijsperiode, de helft van de vakken volgen. Zonder financiële gevolgen.

Collegegeldvrij besturen voor bestuurders

Op ongeveer de helft van de onderwijsinstellingen, zoals de Universiteit Utrecht en Hogeschool Inholland, is het momenteel al mogelijk om collegegeldvrij te besturen. Student-bestuurders blijven tijdens hun bestuursjaar ingeschreven staan bij hun onderwijsinstelling, maar hoeven géén collegegeld te betalen.

Dramatische afname nevenactiviteiten

Uit onderzoek door Magnet.me naar het animo voor nevenactiviteiten, in samenwerking met de LKvV, bleek dat de tijd die Nederlandse studenten besteden aan nevenactiviteiten, zoals bestuursfuncties en vrijwilligerswerk, in acht jaar met 67 procent dramatisch is gedaald.[2]


Referenties:
[1] www.njr.nl/bestuursverkenning
[2] www.lkvv.nl/drastische-daling-nevenactiviteiten-studenten/