Studentenverenigingscultuur erkend als immaterieel cultureel erfgoed!

25 augustus 2016

Utrecht, 25 augustus 2016 – Een karakteristiek onderdeel van het Nederlands studentenleven, de studentenverenigingscultuur, wordt toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. “Hierdoor krijgen studentenverenigingen erkenning voor het beschermen van de mores en tradities voor de volgende generaties studenten” aldus Ruben Hoekman, voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV).

 

Al ruim 200 jaar, sinds de oprichting van de corpora, zijn studentenverenigingen onlosmakelijk verbonden aan de studietijd van vele (oud-)studenten in Nederland. De studenten komen hier samen op de studentensociëteit en organiseren vele verschillende activiteiten en evenementen. De studentenverenigingen, inmiddels in verschillende verschijningsvormen, zijn in veel studentensteden nog steeds de hoekstenen van het studentenleven. Veelal vinden studenten hier mogelijkheden tot zelfontwikkeling (organiseren, leidinggeven en verantwoordelijkheid dragen) en bovendien ontstaan er vriendschappen voor het leven.

 

De samenleving is, door het rendementsdenken, aan vele veranderingen onderhevig. Hierdoor heeft ook de omgeving van studentenverenigingen verschillende ontwikkelingen ondergaan. “Het aantal studenten in het hoger onderwijs is verveelvoudigd, de ambities zijn verhoogd, de studievereisten zijn scherper en de basisbeurs is vervangen door een schuldenstelsel” aldus Ruben Hoekman (LKvV).

 

De studentenverenigingen spelen in op deze ontwikkelingen en de eisen die tegenwoordig aan studenten worden gesteld. “Steeds meer studentenverenigingen bieden studieplekken aan en er worden bijna overal activiteiten rondom carrièreoriëntatie georganiseerd” aldus Ruben Hoekman (LKvV). Er zijn dan ook nog steeds ieder jaar meer studenten die de toevoeging van een studentenvereniging aan de studietijd zien en zich erbij aansluiten.

 

De toevoeging van de studentenverenigingscultuur aan de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland is een extra steuntje in de rug voor studentenverenigingen om ook in de toekomst onlosmakelijk verbonden te blijven aan de studietijd van vele studenten in Nederland.