Studentenverenigingen willen bijdragen aan gezondere student

23 november 2018

Landelijke Kamer van Verenigingen ondertekent namens 47 studentengezelligheidsverenigingen het Nationale Preventieakkoord

UTRECHT 23 november 2018 – De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), het overkoepelend orgaan van 47 studentenverenigingen in Nederland, heeft het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. In het akkoord staan actiepunten beschreven die onder andere bijdragen aan een verantwoord alcoholbeleid binnen studentenverenigingen. Door zich te verbinden aan het akkoord voelt de LKvV zich gesterkt haar aanpak voor de verantwoorde alcoholconsumptie binnen de vereniging te blijven stimuleren met het oog op een betere gezondheid van alle studenten in Nederland.

Studentenverenigingen dragen nu al bij aan verantwoorde alcoholconsumptie door middel van voorlichting aan alle nieuwe leden en de sociale controle in hechte vriendengroepen. In het preventieakkoord staan onder andere ambities beschreven om problematisch alcoholgebruik onder studenten tegen te gaan. Iris van Noort, voorzitter van het bestuur van de LKvV, licht toe: “De LKvV en haar lidverenigingen dragen bij aan de voorgenoemde ambitie door mee te werken aan het opstellen van ‘Studie & Alcoholpreventie’ plannen per studentenstad in samenwerking met universiteiten en hogescholen. Onderdeel van deze bijdrage zijn maatregelen die verantwoorde alcoholconsumptie onder verenigingsstudenten en binnen de verenigingen stimuleren.” Daarnaast zullen studentenverenigingen – via de contacten met de brouwers – samen in ruimere mate alcoholarm- en alcoholvrij bier standaard beschikbaar stellen en promoten. Ook zal de Instructie Verantwoord Alcohol Schenken, die ieder jaar – als onderdeel van de kennismakingstijden – wordt gemaakt door alle eerstejaars studenten en ook door tappers van verenigingen geactualiseerd worden.

Bovenstaande maatregelen zullen verenigingen aanzetten hun leden verder te stimuleren bewust om te gaan met alcoholconsumptie, opdat zij zich realiseren wat gezondheidseffecten kunnen zijn. Op deze manier streven de LKvV en al haar lidverenigingen samen met de rest van Nederland naar een gezondere student.

Preventieakkoord
Het Nationaal Preventieakkoord op initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport streeft naar het verbeteren van de gezondheid van de Nederlandse bevolking op het gebied van overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik. De geformuleerde acties zullen bijdragen aan het behalen van de in het akkoord gestelde ambities in 2040. Tot 2040 streven de partijen aangesloten bij het deelakkoord Problematisch Alcoholgebruik naar de doelstelling dat het totaalaantal Nederlanders dat zwaar drinkt daalt van 8,5% naar 5,0%, waarbij wordt gefocust op jongvolwassenen.