Studentenverenigingen presenteren richtlijnen over gezamenlijke ambities aan minister van Onderwijs

14 juni 2019

Den Haag, vrijdag 14 juni 2019 – De 47 studentenverenigingen die zijn aangesloten bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) ondertekenen vandaag richtlijnen tijdens de jaarlijkse conferentie “Studentenverenigingen 2025” (V’25) in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Aan de hand van deze richtlijnen hebben zij gezamenlijk afspraken gemaakt over onderwerpen zoals verantwoorde alcoholconsumptie, de kennismakingstijden en het contact met de samenleving. “Met het ondertekenen van deze richtlijnen verankeren we gezamenlijk de beginselen waarvoor studentenverenigingen staan en spreken we onze ambities uit over de studentenvereniging van de toekomst” aldus Iris van Noort, voorzitter van de LKvV.

De richtlijnen zijn een bundeling van de initiatieven die de verschillende studentenverenigingen ondernemen en een uiteenzetting van de uitdagingen die zij de komende jaren aangaan. “De richtlijnen gaan onder andere over het stimuleren van de studievoortgang en het bijdragen aan de bewustwording omtrent verantwoorde alcoholconsumptie van de leden van de studentenverenigingen” aldus Iris van Noort. De richtlijnen bundelen enerzijds afspraken die individueel bij veel verenigingen al bestonden, maar bevatten anderzijds ook afspraken die als leidraad dienen om de komende jaren actief mee aan de slag te gaan. “Aan de basis van deze richtlijnen staat een waardevolle toevoeging van de studentenvereniging aan de studententijd van alle leden.” voegt Van Noort toe.

Deze richtlijnen zijn het resultaat van de vandaag gehouden conferentie. In samenwerking met onder anderen Jan Anthonie Bruijn (lid Eerste-Kamer der Staten-Generaal) wordt de conferentie dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. Jan Anthonie Bruijn: “Het is goed om te zien dat de studentenverenigingen hier zo actief mee bezig zijn en dit uitdragen naar de Nederlandse samenleving.” Jaarlijks gaan de voorzitters van alle aangesloten verenigingen met elkaar in gesprek, om samen te spreken over de rol van studentenverenigingen in de studententijd van de 42.000 leden.