Studentenverenigingen zijn actief bezig met de toekomst

7 september 2017

Studentenverenigingen zijn op de Conferentie V’25 dichter bij een toekomstbestendig beleid gekomen.

Utrecht, 7 september 2017 – Op vrijdag 02 juni 2017 vond de tweede editie van de Conferentie V’25 plaats in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De conferentie werd georganiseerd door de LKvV, Pieter Duisenberg, Jan Antonie Bruijn en Jasper van Ouwerkerk. De conferentie richt zich op de toekomst van studentenverenigingen, en dit jaar werd er actief gezocht naar oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst die door de eerste editie van de conferentie zijn gesteld.

Een werkgroep van 12 studentenverenigingen heeft de dag onder begeleiding van consultants van McKinsey & Company voorbereid en hielp ook mee met de organisatie van de dag zelf.

Tijdens het eerste deel van de dag werd er in groepen oplossingen bedacht over onder andere de veranderende invulling van het lidmaatschap, het bevorderen van de sociale cohesie en internationalisering. Het tweede deel van de dag bestond uit een plenair gedeelte waarin de uitkomsten van de groepsgesprekken werden gepresenteerd. Een panel van “leiders van nu” nam ook deel aan het gesprek en kon waar nodig de ideeën van de verenigingsbestuurders aanvullen.

Voornamelijk rond maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid konden de verenigingsbestuurders elkaar erg goed vinden. Er wordt op het moment gekeken naar samenwerkingen en het nieuwe bestuur van de LKvV is geadviseerd deze twee punten in haar beleid op te nemen.

Via deze weg willen wij alle betrokkenen van deze dag nogmaals van harte bedanken voor alle energie en tijd die er in dit belangrijk project is gestoken.