De Student Kiest – Verkiezingsdebat Hoger Onderwijs

16 januari 2017

Utrecht, 16 januari 2017 – Gelijke onderwijskansen, aansluiting op de arbeidsmarkt, het sociaal leenstelsel, studentenhuisvesting en de onderwijskwaliteit; het zijn onderwerpen die tijdens de verkiezingscampagne uitgebreid aan bod zullen komen. De politieke keuzes over het hoger onderwijsbeleid raken meer dan 700.000 studenten in Nederland. Hoger onderwijs staat ook deze Tweede Kamerverkiezingen weer bovenaan de politieke agenda.

De landelijke studentenbonden, studentenverenigingen, hogescholen en universiteiten hebben daarom de handen ineen geslagen en organiseren op maandag 13 februari 2017: ‘De Student Kiest’, hét lijsttrekkersdebat over hoger onderwijs. In de aula van TU Delft, met honderden studenten en andere potentiële kiezers als publiek, dagen we de lijsttrekkers uit om in debat te gaan met hun politieke opponenten en met grote groep potentiële keizers.

Klik hier om je aan te melden.