Statement LKvV

11 januari 2018

Utrecht, 11 januari 2018

Naar aanleiding van de ontwikkelingen omtrent de beelden die zijn gemaakt bij de kennismakingstijden van enkele van haar lidverenigingen, brengt de LKvV het volgende statement naar buiten. De LKvV is op de hoogte van de gedragscodes die de instellingen met de verenigingen hebben en is daar ook voorstander van. Dit betekent ook dat de LKvV haar lidverenigingen jaarlijks aanspoort om zich aan deze codes te houden. Als dit niet gebeurt, respecteert de LKvV de beslissing van een onderwijsinstelling om daar consequenties aan te verbinden. Wel wil de LKvV wijzen op het feit dat bij verenigingen al veel is veranderd. Natuurlijk blijft er altijd ruimte voor verbetering. De LKvV blijft er samen met de verenigingen aan werken om incidenten in de toekomst te voorkomen.