Sociëteitspolitiek

Naast hoger onderwijspolitiek focust de Landelijke Kamer van Verenigingen zich elk jaar op andere vormen van wet- en regelgeving die van invloed zijn op studentenverenigingen. Deze onderwerpen komen samen onder het zogeheten kopje ‘sociëteitspolitiek’. U kent denken aan onderwerpen als de Drank- en Horecawetgeving, brandveiligheid, vrijwilligerswetgeving en de preventie van gehoorschade door hard geluid.

Drank- en Horecawetgeving

De LKvV onderhoudt goed contact met partijen als het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Tweede Kamer commissie VWS, STIVA en het Trimbos-instituut met betrekking tot Drank- en Horecawetgeving. De afgelopen jaren heeft de LKvV stappen ondernomen ter optimalisatie van een verantwoord alcoholbeleid binnen studentenverenigingen. In 2015 is de LKvV hiervoor ook een samenwerking aangegaan met het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’, in de vorm van een pledge. In deze pledge komen de volgende acties naar voren:

  • De LKvV heeft in 2001 in samenwerking met NIGZ een format alcoholbestuursreglement Dit model geeft studentenverenigingen duidelijke suggesties voor de op- en inrichting van hun eigen verantwoorde alcoholbeleid. Elke studentenvereniging is verplicht om een alcoholbestuursreglement te hebben en het model van de LKvV fungeert hiertoe als leidraad.
  • Ook heeft de LKvV in samenwerking met STIVA sinds vorig jaar een geheel vernieuwde online Instructie Verantwoord Alcoholschenken (afgekort: IVA). De IVA website geeft gebruikers informatie over alcohol, de gevolgen van alcoholconsumptie, het verstrekken van alcohol en de Drank- en Horecawetgeving. Wanneer een gebruiker van deze website de e-learning tool volledig heeft doorlopen, volgt een toets. Wanneer deze toets met succes wordt afgerond, is de gebruiker opgeleid tot een ‘gekwalificeerde’ barvrijwilliger. Daarnaast plannen een aantal lidverenigingen van de LKvV tijdens hun introductieperiode een moment in waarop hun aankomend leden worden geïnformeerd over verantwoorde alcoholconsumptie en verantwoord alcoholschenken.
  • Vorig jaar is het Handbook of Best Practices alcoholbeleid opgesteld. Veel studentenverenigingen zijn op dit moment al actief bezig met het stimuleren van een verantwoord alcoholbeleid en verantwoorde alcoholconsumptie onder hun leden. De LKvV heeft goede voorbeelden van deze verenigingen verzameld en gebundeld tot één document. Dit document wordt bij de LKvV lidverenigingen onder de aandacht gebracht zodat verenigingen geïnspireerd kunnen worden door elkaars goede initiatieven op het gebied van een verantwoord alcoholbeleid.
  • Het afgelopen jaar is de Werkgroep Verantwoord Alcoholbeleid (afgekort: WVA) opgericht. In juni 2016 heeft de eerste WVA bijeenkomst plaatsgevonden in Den Haag onder begeleiding van de LKvV en STIVA. Verenigingen zijn tijdens met elkaar en experts gaan kijken naar de optimalisatie van hun verantwoorde alcoholbeleid. Eind 2016 zal de tweede bijeenkomst plaatsvinden en de LKvV is op dit moment bezig met uitbreiding van de werkgroep met meer lidverenigingen.
  • Ook faciliteert de LKvV informatieverstrekking over verantwoorde alcoholconsumptie door het aanbieden van workshops aan haar lidverenigingen op een aantal van de landelijke congressen. Daarnaast heeft de LKvV in samenwerking met Lex Lemmers (Trimbos-instituut) een bijdrage geleverd aan het Nationale Alcohol & Drugs Congres 2016.

Documenten als het vernieuwde alcoholbestuursreglement en het Handbook of Best Practices zijn na inloggen te vinden op het Extranet.

 

Brandveiligheid
De LKvV houdt zich eveneens bezig met brandveiligheid binnen sociëteiten van studentenverenigingen en in studentenhuisvesting.

  • Het afgelopen jaar heeft de LKvV als samenwerkingspartner van de LSVb de campagne ‘Heet in Huis’ ondersteund. Ter ondersteuning van deze actie heeft de LKvV bijvoorbeeld een bijeenkomst georganiseerd voor bestuurders van Plaatselijke Kamers van Verenigingen van de steden (Delft, Groningen, Nijmegen, Leiden en Utrecht) die bij deze campagne waren aangesloten.
  • De LKvV faciliteert daarnaast met betrekking tot het thema brandveiligheid informatieverstrekking voor haar lidverenigingen middels het aanbieden van een workshop van de Brandweer op één van haar landelijke congressen.

 

Preventie van gehoorschade

Ook op het thema van gehoorbeschadiging is de LKvV in 2016 een samenwerking aangegaan met het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’. Steeds meer jongeren, en dus ook studenten, lopen gehoorbeschadiging op door blootstelling aan te hard geluid. Bijvoorbeeld op een feestje, festival of gewoon in de kroeg. De LKvV gaat zich daarom inzetten om gehoorschade door hard geluid op de kaart te zetten bij haar 47 lidverenigingen, om zo de bewustwording van de risico’s van hard geluid voor het gehoor te vergroten. Eerste stappen zullen zijn informatieverstrekking naar lidverenigingen. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het voordelig(er) aanbieden van gehoorbescherming op studentenverenigingen. Al met al staat het creëren van meer bewustwording over dit thema voorop. Klik hier voor meer informatie over de Pledge Actieplan Preventie Gehoorschade.