Sociëteitspolitiek

Naast hoger onderwijspolitiek focust de Landelijke Kamer van Verenigingen zich elk jaar op andere vormen van wet- en regelgeving en onderwerpen die van invloed zijn op studentenverenigingen. Deze onderwerpen komen samen onder het zogeheten kopje ‘sociëteitspolitiek’. U kent denken aan onderwerpen als de Drank- en Horecawetgeving, alcoholbeleid, tabakswetgeving, brandveiligheid, en de preventie van gehoorschade door hard geluid.

Drank- en Horecawetgeving & verantwoord alcoholbeleid

De LKvV onderhoudt goed contact met partijen als het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, STIVA, de Nederlandse Brouwers en het Trimbos-instituut met betrekking tot Drank- en Horecawetgeving. De afgelopen jaren heeft de LKvV stappen ondernomen ter optimalisatie van een verantwoord alcoholbeleid binnen studentenverenigingen.

  • In november 2018 heeft de LKvV namens haar 47 lidverenigingen het Nationaal Preventieakkoord Door zich te verbinden aan het akkoord voelt de LKvV zich gesterkt haar aanpak voor de verantwoorde alcoholconsumptie binnen de vereniging te blijven stimuleren met het oog op een betere gezondheid van alle studenten in Nederland. In het preventieakkoord staan onder andere ambities beschreven om problematisch alcoholgebruik onder studenten tegen te gaan in de periode tot 2040.
  • Eind november 2018 heeft de LKvV samen met het Trimbos-instituut de Inspiratiedag studenten, alcohol, drugs en tabak georganiseerd. Op deze dag stond centraal wat hogescholen en universiteiten, introductiecommissies, besturen van studentenverenigingen, en instellingen voor verslavingszorg concreet kunnen doen om problemen die ontstaan door alcohol- en drugsgebruik te voorkomen, te beperken en te verhelpen.
  • De LKvV heeft in 2001 in samenwerking met NIGZ een format alcoholbestuursreglement Dit model geeft studentenverenigingen duidelijke suggesties voor de op- en inrichting van hun eigen verantwoorde alcoholbeleid. Elke studentenvereniging is verplicht om een alcoholbestuursreglement te hebben en het model van de LKvV fungeert hiertoe als leidraad.
  • Ook heeft de LKvV in samenwerking met STIVA de online Instructie Verantwoord Alcoholschenken (afgekort: IVA) opgezet. De IVA website geeft gebruikers informatie over alcohol, de gevolgen van alcoholconsumptie, het verstrekken van alcohol en de Drank- en Horecawetgeving. Wanneer een gebruiker van deze website de e-learning tool volledig heeft doorlopen, volgt een toets. Wanneer deze toets met succes wordt afgerond, is de gebruiker opgeleid tot een ‘gekwalificeerde’ barvrijwilliger. Daarnaast plannen veel lidverenigingen van de LKvV tijdens hun introductieperiode een moment in waarop hun aankomend leden worden geïnformeerd over verantwoorde alcoholconsumptie en verantwoord alcoholschenken. De IVA zal in 2019 vernieuwd worden naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord.
  • De LKvV heeft in samenwerking met haar lidverenigingen en STIVA het Handbook of Best Practices alcoholbeleid Veel studentenverenigingen zijn actief bezig met het stimuleren van een verantwoord alcoholbeleid en verantwoorde alcoholconsumptie onder hun leden. De LKvV heeft goede voorbeelden van deze verenigingen verzameld en gebundeld tot één document. Dit document wordt bij de LKvV lidverenigingen onder de aandacht gebracht zodat verenigingen geïnspireerd kunnen worden door elkaars goede initiatieven op het gebied van een verantwoord alcoholbeleid.
  • In 2016 is de Werkgroep Verantwoord Alcoholbeleid (afgekort: WVA) opgericht. Binnen de WVA werken lidverenigingen van de LKvV samen met STIVA en de Nederlandse Brouwers ter optimalisatie van hun verantwoorde alcoholbeleid. De WVA komt 4 keer per jaar samen.
  • Ook faciliteert de LKvV informatieverstrekking over verantwoorde alcoholconsumptie door het aanbieden van workshops aan haar lidverenigingen op een aantal van de landelijke congressen.

Documenten als het vernieuwde alcoholbestuursreglement en het Handbook of Best Practices zijn na inloggen te vinden op het Extranet.

Brandveiligheid
De LKvV houdt zich eveneens bezig met brandveiligheid binnen sociëteiten van studentenverenigingen en in studentenhuisvesting.

  • De LKvV faciliteert daarnaast met betrekking tot het thema brandveiligheid informatieverstrekking voor haar lidverenigingen middels het aanbieden van een workshop van de Brandweer op één van haar landelijke congressen.

Preventie van gehoorschade

Steeds meer jongeren, en dus ook studenten, lopen gehoorbeschadiging op door blootstelling aan te hard geluid. Bijvoorbeeld op een feestje, festivaUpdl of gewoon in de kroeg. De LKvV zet zich daarom in om gehoorschade door hard geluid op de kaart te zetten bij haar 47 lidverenigingen, om zo de bewustwording van de risico’s van hard geluid voor het gehoor te vergroten.

  • De LKvV is in 2016 een samenwerking aangegaan met het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’. Als vervolg op dit programma is de LKvV in december 2018 aangesloten bij het Derde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte muziek in samenwerking met het Ministerie van VWS. Dit convenant focust op geluidslimitering, geluidsmeting en gehoorbescherming.
  • De LKvV werkt samen met Bananaz door het voordelig aanbieden van Thunderplugs by Bananaz gehoorbescherming op studentenverenigingen. Al met al staat het creëren van meer bewustwording over dit thema voorop.

Klik hier voor meer informatie over de Pledge Actieplan Preventie Gehoorschade. Klik hier voor meer informatie over het Derde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte muziek.

Tabakswetgeving

Op het gebied van tabakswetgeving ondersteunt de LKvV haar lidverenigingen door middel van informatieverstrekking en belangenbehartiging.