Persbericht: Zeven landelijke studentenorganisaties luiden de noodklok voor ontwikkeling naast studie

2 april 2013

Utrecht, 2 april 2013 – In een tijd dat de druk op studenten alleen maar groter wordt, luiden zeven landelijke studentenorganisaties de noodklok met een oproep voor meer ruimte voor extra-curriculaire ontwikkeling. “Studeren is meer dan enkel het behalen van studiepunten”, laten de studentenorganisaties weten via een manifest.

Het huidige beleid is er op gericht om studenten steeds sneller af te laten studeren en dat terwijl veel verdieping of het gebruiken van kennis naast de studie plaatsvindt. Werkgevers zijn over het algemeen erg blij met de extra ervaring die studenten opdoen bij bestuurswerk of vrijwilligerswerk. “Dit kabinet moet meer ruimte maken voor ontplooiing naast je studie”, eisen de studentenorganisaties.

De studentenorganisaties hebben een aantal ideeën om die ruimte aan studenten te bieden. Instellingen kunnen zorgen voor erkenning van bestuurswerk in het diploma waardoor het een officiële erkenning krijgt en op iedere hoger onderwijsinstelling moet collegegeldvrij besturen worden ingevoerd. Daarnaast zouden studieadviseurs meer oog moeten hebben voor studenten die zich buiten hun studie willen ontwikkelen en studenten zouden daar actief bij ondersteund moeten worden.

Bij de aankondiging van de experimenteerbepaling voor bindend studieadviezen eerder deze week werd er al benadrukt dat er ruimte moet blijven voor zelfontplooiing. Het moet blijven kunnen dat studenten uitlopen zonder dat studenten van hun opleiding worden verwijderd of alle resultaten kwijt zijn. “Als het hoger onderwijs geregeerd wordt door het behalen van cijfers, vinden wij dat de kwaliteit van onderwijs geraakt wordt. Onderwijs is zo véél meer, juist die extra ontwikkeling is van onschatbare waarde en mag niet verloren gaan”, benadrukt voorzitter Thijs van Reekum van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). “Middels het manifest willen we aan de onderwijskoepels, het ministerie van OCW en politici aangeven heel graag mee te willen denken over hoe de ruimte om je buiten je studie te ontwikkelen kan blijven bestaan. We roepen hen op dit op te pakken”.