Historie

Op 8 april 1967 werd de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) opgericht. In de roerige jaren ’60 kwamen studentenverenigingen en introductieperioden onder maatschappelijke druk te staan, waardoor de behoefte ontstond de Nederlandse studentengezelligheidsverenigingen landelijk te vertegenwoordigen. Daarnaast was er vanuit diverse maatschappelijke organisaties behoefte aan één aanspreekpunt. In 2017 bestond de LKvV 50 jaar en vierde zij haar 10e lustrum.

Aanvankelijk bestond de LKvV uit incidentele bijeenkomsten van een aantal verenigingsbestuurders, die landelijke problemen bespraken. Daarnaast had de LKvV, samen met een aantal andere studentenorganisaties, zitting in de Studentenkamer, het officiële overlegorgaan met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In de jaren zeventig besloot een staatssecretaris van onderwijs echter dat het overleg effectiever gemaakt moest worden en liet vanaf dat moment slechts twee overlegpartners toe, het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Deze twee overlegpartners vertegenwoordigen namelijk alle studenten in Nederland. De LKvV heeft dan wel geen zitting meer in de Studentenkamer, maar zij voert nog steeds een actieve politieke lobby op het gebied van onderwijs en overige politiek, wanneer er een specifiek belang voor verenigingsstudenten is. Daarnaast heeft de LKvV een convenant met het ISO om zo te benadrukken dat zij ook de verenigingsstudent vertegenwoordigt in de Studentenkamer.

Quote

“In mijn tijd -eind jaren zestig- combineerde ik het voorzitterschap nog met het presidiaat van mijn eigen gezelligheidsvereniging, de L.S.V. Minerva. Wat ik van de LKvV leerde was, dat de vele studentengezelligheidsverenigingen meerdere gezamenlijke belangen hadden. Zoals de ontwikkelingen rond de Drank- en Horecawet en de studiefinanciering. Die gezamenlijke belangen waren er toen en zijn er nu nog steeds. Ik vond het een voorrecht om bij het behartigen van die gezamenlijke belangen betrokken te zijn. Ook nu nog is dat ongetwijfeld zinvol. Om bovendien met andere studentenverenigingen kennis te kunnen maken verhoogt de aantrekkelijkheid van het LKvV-bestuurslidmaatschap nog meer.”

Mr. Jan Kees Wiebenga (lid Raad van State; derde Praeses der LKvV 1969, lid Comité van Aanbeveling LKvV)