Doelstellingen

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) is het overkoepelend orgaan van 48 studentengezelligheidsverenigingen in Nederland en vertegenwoordigt daarmee ruim 44.000 studenten. Het hoofddoel van de LKvV is het behartigen van de belangen van de aangesloten lidverenigingen en de twaalf aangesloten Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV’s) in de breedste zin van het woord.

De Landelijke Kamer van Verenigingen heeft de volgende doelstellingen:

Het werven van aankomend leden voor studentenverenigingen in heel Nederland. Hiervoor heeft de LKvV een eigen ‘Word lid!’ campagne.

De LKvV is het landelijk aanspreekpunt voor media en voert een proactief mediabeleid door te reageren op kwesties die spelen in de politiek en zelf berichten over verenigingen naar buiten te brengen.

Het voeren van een politieke lobby bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en de Tweede Kamer. De LKvV signaleert op deze manier ontwikkelingen die van invloed zijn op haar lidverenigingen en speelt hier adequaat op in. Voorbeelden hiervan zijn de wijzigingen op het gebied van hoger onderwijs, zoals collegegeldvrij besturen en de pilot flexstuderen.

Naast de hoger onderwijs lobby houdt de LKvV zich ook bezig met Sociëteitspolitiek. Hierbij komen thema’s zoals de uitvoering van het Nationaal Preventieakkoord en de preventie van gehoorschade aan bod.

Het bevorderen van informatie-uitwisseling tussen de lidverenigingen onderling, de LKvV en professionals.

Dit gebeurt door middel van:

Het organiseren van congressen voor verenigingsbestuurders, commissies van verenigingen en PKvV bestuurders.

Het geven van advies aan de lidverenigingen en PKvV’s.

Het organiseren van Plenaire Vergaderingen en PKvV-overleggen.

Het uitvoeren van een jaarlijks onderzoek naar een onderwerp dat relevant is voor studentenverenigingen.

Het beschikbaar stellen van een online informatiebank voor de lidverenigingen.

Samenwerken met convenantpartners: het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), AIESEC, Integrand, UniPartners, Studentensport Nederland, Erasmus Student Network (ESN), Nationale Honours Community (NHC) en Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS). Deze partijen komen bijeen om de ontwikkelingen die spelen bij hun achterban te bespreken. Het ISO neemt deze mee naar de Studentenkamer en op deze manier heeft de LKvV ook inspraak in het politieke beleid.