Nijmegen

Plaatselijke Kamer van Verenigingen:

Het Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen (afgekort: B.O.S.) is het overkoepelend orgaan van de 6 grootste studentenverenigingen van Nijmegen. Het B.O.S. behartigt de belangen van de studentenverenigingen naar hoger onderwijsinstellingen en de gemeente. Daarnaast neemt het B.O.S. de organisatie van verscheidende activiteiten voor (aankomend) verenigingsstudenten op zich gedurende het jaar.

N.S.V. Carolus Magnus
N.S.V. Ovum Novum