Eindhoven

Plaatselijke Kamer van Vereniging:

Compositum is de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) van Eindhoven, een overkoepelend overlegorgaan waarin de Eindhovense studentengezelligheidsverenigingen verenigd zijn. Zo is ze aanspraakpunt vanuit de studentengezelligheidsverenigingen voor de gemeente Eindhoven, de onderwijsinstellingen TU/e en Fontys, landelijke studentenorganisaties als de LKvV en natuurlijk de inwoners van Eindhoven. Compositum heeft als doel om het overleg en de samenwerking van haar lidverenigingen – E.S.C, SSRE en Demos – te bevorderen, haar lidverenigingen en het (actieve) Eindhovense studentenleven in het algemeen te promoten en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de lidverenigingen.

E.S.C.
a.s.v. SSRE
E.S.V. Demos