Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van de LKvV bestaat uit oud-quaestoren van de LKvV en oud-quaestoren van de bij de LKvV aangesloten verenigingen. De Raad van Toezicht komt ongeveer vijf keer per jaar samen met de quaestor van de LKvV om te vergaderen. De RvT heeft als belangrijkste functie de controle op het financiële beleid. Zo controleert zij de boeken, geeft advies en keurt begrotingen en realisaties. Tevens is er de kascommissie, die tweemaal per jaar de boeken controleert en bij goedkeuring ondertekent.

Leden Raad van Toezicht van de Landelijke Kamer van Verenigingen

Koen Meilink
Quaestor LKvV 2018-2019

Pelle Schardam
Quaestor LKvV 2019-2020

Nidas Brandsma
Quaestor LKvV 2020-2021

Yarit Wiggerts
Unitas S.A.

Quentin van den Berg
E.S.C

Ini Zwart
R.S.C./R.V.S.V.