Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van de LKvV bestaat uit oud-quaestoren van de LKvV en oud-quaestoren van de bij de LKvV aangesloten verenigingen. De Raad van Toezicht komt ongeveer vijf keer per jaar samen met de quaestor van de LKvV om te vergaderen. De RvT heeft als belangrijkste functie de controle op het financiële beleid. Zo controleert zij de boeken, geeft advies en keurt begrotingen en realisaties. Tevens is er de kascommissie, die tweemaal per jaar de boeken controleert en bij goedkeuring ondertekent.

Leden Raad van Toezicht van de Landelijke Kamer van Verenigingen

Inez Stielstra
Quaestor LKvV 2015-2016

Hidde Berg
Quaestor LKvV 2016-2017

Job van Esser
Quaestor LKvV 2017-2018

Koen Meilink
Quaestor LKvV 2018-2019

Ties Kuijpers
D.S.V. Sint Jansbrug

Siebren Heida
S.S.R.-Rotterdam

Roy Graafmans
D.S.V. Sint Jansbrug

Yarit Wiggerts
Unitas S.A.

Philippe Kok
Unitas S.R.