Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van de LKvV bestaat uit oud-quaestoren van de LKvV en oud-quaestoren van de bij de LKvV aangesloten verenigingen. De Raad van Toezicht komt ongeveer zeven keer per jaar samen met de Quaestor van de LKvV om te vergaderen. De RvT heeft als belangrijkste functie de controle op het financiële beleid. Zo controleert zij de boeken, geeft advies en keurt begrotingen en realisaties. Tevens is er de kascommissie, die tweemaal per jaar de boeken controleert en bij goedkeuring ondertekent.

Leden Raad van Toezicht van de Landelijke Kamer van Verenigingen

Eelco Lambers
Oud-verenigingsbestuurder

Ties Kuijpers
Oud-verenigingsbestuurder

Job van Lotringen
Oud-verenigingsbestuurder

Erwin Boon
Oud-verenigingsbestuurder

Sjef Klijberg
e.t. Quaestor der LKvV

Jord ten Bulte
e.t. Quaestor der LKvV

Josephine Damstra
e.t. Quaestor der LKvV

Inez Stielstra
e.t. Quaestor der LKvV

Hidde Berg
e.t. Quaestor der LKvV