Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) voorziet het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen van adviezen. Dit kan zowel ad hoc zijn als tijdens de daarvoor ingestelde vergaderingen. Onderwerpen die besproken worden tijdens de vergaderingen hebben te maken hebben met het beleid van het Dagelijks Bestuur, problemen waar zij tijdens het uitvoeren van dit beleid tegenaan lopen en incidentele kwesties. De RvA bestaat uit zowel oud verenigingsbestuurders als oud LKvV bestuurders.

Leden Raad van Advies van de Landelijke Kamer van Verenigingen

Willemijn Albers
ab Actis LKvV 2016-2017

Sanne Gjaltema
ab Actis LKvV 2018-2019

Joëlle Bink
Assessor  LKvV 2019-2020

David de Vries
Delftsch Studenten Corps

Feylin Janssen
UMTC

Saskia van Bergen 
R.S.C./R.V.S.V.