Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling van de Landelijke Kamer van Verenigingen bestaat uit een groep mensen die de organisatie een warm hart toedraagt.

De LKvV is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Voornamelijk op het terrein van de naamsbekendheid en externe vertegenwoordiging is behoefte aan versterking. De leden van het CvA zijn doorgaans mensen die sleutelposities innemen in de Nederlandse maatschappij. Zij geven op zowel persoonlijke als professionele titel extra cachet aan de LKvV. Incidenteel maakt de LKvV gebruik van hun ervaring en expertise. Elk jaar wordt er een CvA diner georganiseerd.

Leden van het Comité van Aanbeveling van de Landelijke Kamer van Verenigingen:

 

De heer prof. dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen Rector magnificus en voorzitter College van Bestuur TU Delft

De heer drs. F. Sijbesma CEO Koninklijke DSM en medeoprichter NL2025

De heer prof. dr. J.A. Bruijn Eerste Kamerlid VVD, hoogleraar immunopathologie aan het LUMC en de universiteit Leiden

De heer prof. mr. dr. J.P Balkenende Voormalig Minister-president, Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam en partner Ernst & Young

De heer prof. dr. M. Paul Voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht

Mevrouw mr. P.F.M. van der Meer Mohr Niet-uitvoerend bestuurder bij HSBC en voormalig voorzitter College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam

Mevrouw drs. G.T.C. Bonhof Voormalig voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht

De heer drs. L.M.L.H.A. Hermans Voormalig fractievoorzitter VVD Eerste Kamer, oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (1998-2002)

De heer mr. J.G.C. Wiebenga Voormalig Lid Raad van State, Voorzitter van de Kiesraad en LKvV Praeses 1969

Mevrouw G.M.C de Ranitz Voorzitter College van Bestuur Hogeschool InHolland en LKvV Praeses 1993-1994