Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling van de Landelijke Kamer van Verenigingen bestaat uit een groep mensen die de organisatie een warm hart toedraagt.

De LKvV is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Voornamelijk op het terrein van de naamsbekendheid en externe vertegenwoordiging is behoefte aan versterking. De leden van het CvA zijn doorgaans mensen die sleutelposities innemen in de Nederlandse maatschappij. Zij geven op zowel persoonlijke als professionele titel extra cachet aan de LKvV. Incidenteel maakt de LKvV gebruik van hun ervaring en expertise. Elk jaar wordt er een CvA-diner georganiseerd.

Leden van het Comité van Aanbeveling van de Landelijke Kamer van Verenigingen

de heer prof. mr. dr. J.P. Balkenende
Erasmus Universiteit Rotterdam / Ernst & Young

mevrouw drs. G.T.C Bonhof
Raad van toezicht Haagse Hotelschool / Voorzitter van het Bestuur van het College voor Perinatale Zorg

de heer prof. dr. J.A. Bruijn
Voorzitter Eerste Kamer

de heer drs. P.J. Duisenberg
Voorzitter Vereniging van Universiteiten (VSNU)

de heer prof. dr. ir. T.H.J.J. van der Hagen
Rector Magnificus en voorzitter College van Bestuur TU Delft

de heer drs. L.M.L.H.A. Hermans
(Voormalig) Voorzitter Kiesraad & (Voormalig) minister van OCW

de heer F. Sijbesma
(Voormalig) CEO DSM

mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenhart
Burgemeester gemeente Delft & (Voormalig) minister OCW