Ondanks leenstelsel meer inschrijvingen bij studentenverenigingen

18 september 2015

Ondanks leenstelsel meer inschrijvingen bij studentenverenigingen

Studenten erkennen meerwaarde studentenvereniging

Utrecht, 18 september 2015 – Het aantal inschrijvingen voor studentenverenigingen is met 1,2% licht gestegen, zo blijkt uit een inventarisatie van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). De afschaffing van de basisbeurs heeft dus geen negatief effect gehad op het aantal inschrijvingen bij studentenverenigingen. “Het lid worden bij een studentenvereniging wordt, ondanks de invoering van het leenstelsel, nog steeds gezien als meerwaarde voor de persoonlijke ontwikkeling”, aldus Floris-Jan ter Bruggen, voorzitter van de LKvV.

Met 9885 inschrijvingen, ten opzichte van de 9764 inschrijvingen van vorig jaar, is de LKvV aangenaam verrast dat de invoering van het leenstelsel niet de beoogde daling tot gevolg heeft, maar juist een stijging van het aantal inschrijvingen. “Een mogelijke verklaring voor deze stijging is dat studentenverenigingen steeds meer inspelen op het huidige studieklimaat, bijvoorbeeld door het aanbieden van bijlessen en tentamentrainingen aan hun leden”, aldus ter Bruggen. De LKvV streeft naar een omgeving waarin verenigingsstudenten zich kunnen ontplooien naast hun studie en is erg te spreken over deze ontwikkelingen. Toch blijft de LKvV waakzaam voor mogelijke negatieve gevolgen, van het leenstelsel, voor studentenverenigingen.

Studentenverenigingen hebben goed ingespeeld op de verhoogde druk die het leenstelsel met zich mee brengt en wisten de meerwaarde van het lid zijn te benadrukken. De LKvV is erg te spreken over deze acties met een stijging in het aantal inschrijvingen tot gevolg.