OCW: Ervaring is minstens zo belangrijk als kennis

13 augustus 2013

“There are many truths of which the full meaning cannot be realized until personal experience has brought it home.” – John Stuart Mill

Studentenverenigingen bieden studenten persoonlijke ervaringen met sociale processen en vaardigheden. Met de invoering van het sociaal leenstelsel komt niet alleen het studeren an sich onder druk te staan, maar ook het lid worden van een studentenvereniging. Het negatieve imago dat veel studentenverenigingen hebben, zaait twijfel onder studenten. Een onterechte twijfel: Studentenverenigingen zijn zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en ontwikkelen daarom studievriendelijk beleid. Meerdere onderzoeken van o.a. de Landelijke Kamer van Verenigingen tonen bovendien aan dat studenten die lid zijn van een vereniging sneller afstuderen met betere resultaten en minder snel switchen van studie. Studentenverenigingen zijn dus ook belangrijk voor het behoud van studierendement.

We leven in een tijd waarin studierendement het credo is geworden van de overheid in plaats van de vereiste werkervaring en persoonlijke ontwikkeling die de arbeidsmarkt van ons studenten eist. Laat er geen twijfel over bestaan: uiteindelijk studeren we om een studie binnen redelijke termijn af te maken en onze rol in de maatschappij op te pakken. Echter, als ik mijn studie strak in 4 jaar zou afronden, zou ik nog geen 22 zijn geweest, zonder werk- en bestuurservaring, met het nat nog achter de oren. Wat heeft de maatschappij aan academici zonder voeling met de maatschappelijke realiteit?

Wat ik hierboven schets is een trend die mij zorgen baart. De overheid moet blijven stimuleren dat jonge mensen hun nek durven uit te steken. Als we dit pad blijven volgen, raken we op een zijspoor waarbij de opleiding van onze jongeren niet meer aansluit bij de vereisten van de arbeidsmarkt. De jeugd is de toekomst en ons leiderschap van morgen. Lidmaatschap van een studentenvereniging draagt hieraan bij, omdat het assertiviteit stimuleert en studenten hier een eigen leiderschapsstijl kunnen ontwikkelen. Ik hoop dat uw ministerie qua beleid en communicatie dit wil stimuleren en ook leiderschap toont.
Puck Sanders is student Politicologie aan de Radboud Universiteit en daarnaast lid en oud-bestuurder van een studentenvereniging.

Twitter: @PuckSanders