Incident introductietijd G.S.C. ‘Vindicat atque Polit’

28 september 2016

Utrecht, 28 september 2016 – Afgelopen zomer heeft een student tijdens de introductietijd van G.S.C. ‘Vindicat atque Polit’  lichamelijk letsel opgelopen. De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) is hier erg van geschrokken en distantieert zich van alle vormen van geweld. Op basis van de uitkomsten van het diepgaande onderzoek binnen G.S.C. ‘Vindicat atque Polit’  zullen de LKvV en de andere studentenverenigingen G.S.C. ‘Vindicat atque Polit’ ondersteunen om een dergelijk incident in de toekomst te kunnen voorkomen.

In de afgelopen jaren zijn er al verschillende maatregelen getroffen die zorgen voor het veilig en gezond verlopen van de introductietijd. Zo wordt er voor alle studentenverenigingen jaarlijks een congres georganiseerd over veiligheid en gezondheid tijdens de introductietijd. Bovendien worden er in iedere studentenstad tussen studentenverenigingen en hoger onderwijsinstellingen afspraken gemaakt over de introductietijd.

Deze afspraken hebben in de afgelopen jaren gezorgd voor het soepel verlopen van de introductietijd van duizenden studenten. Helaas hebben de getroffen maatregelen,  vastgesteld via de Advies Commissie Introductietijden (ACI), dit incident in Groningen niet kunnen voorkomen. De LKvV en studentenverenigingen gaan dan ook samen kijken naar extra maatregelen die de introductietijd van alle studentenverenigingen in de toekomst nog veiliger kunnen maken.