De uitbreiding van collegegeldvrij besturen

25 januari 2016

Geen collegegeld meer voor voltijd studentbestuurders.

VVD, PvdA en CDA zorgen voor uitbreiding van de regeling collegegeldvrij besturen.

Utrecht, 21 januari 2016 – Vanaf volgend academisch jaar kunnen voltijd studentbestuurders collegegeldvrij lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en gebruik maken van een OV-studentenreisproduct. “De VVD, PvdA en CDA hebben dankzij de uitbreiding van collegegeldvrij besturen belemmeringen weggenomen voor studenten die zich extra curriculair willen ontplooien” aldus Ruben Hoekman, voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV).

De studenten die zich vrijwillig voltijd inzetten voor studentenorganisaties en zo zorg dragen voor een uitdagend en bruisend studentenleven worden nu aanzienlijk financieel belemmerd. Ook al volgen deze studenten geen onderwijs en maken zij geen tentamens, zij moeten alsnog €1951,- collegegeld betalen puur om te kunnen blijven lenen bij DUO en/of een OV-studentenreisproduct te kunnen gebruiken.

Door de uitbreiding collegegeldvrij besturen kunnen voltijd studentbestuurders straks collegegeldvrij blijven lenen bij DUO en/of gebruik maken van een OV-studentenreisproduct. De VVD, PvdA en CDA erkennen de meerwaarde van een bestuursjaar en willen deze vorm van persoonsontwikkeling ondersteunen:

Pieter Duisenberg, Tweede Kamerlid voor de VVD en initiatiefnemer: “Tijdens een bestuursjaar doen studenten veel ervaring op, waar zijzelf en uiteindelijk wij allemaal veel profijt van hebben. Wij willen ambitieuze studenten, die op deze manier in zichzelf willen investeren, niet in de weg zitten maar steunen.”

Mohammed Mohandis, Tweede Kamerlid voor de PvdA: “Studenten moeten door universiteiten en hoge scholen gestimuleerd worden om een bestuursjaar te doen en hoger onderwijsinstellingen dienen dat ook te faciliteren met een vrijstelling van het collegegeld”.

Michel Rog, Tweede Kamerlid voor het CDA: “Het CDA vindt juist nu studenten worden geconfronteerd met hoge schulden door dat afschuwelijke leenstelsel, zij geen collegegeld hoeven te betalen tijdens een voltijd bestuursjaar. Per slot van rekening volgen zij dan ook geen colleges, dus waarom wel de rekening gepresenteerd krijgen?’’

Het is nu aan de hoger onderwijsinstellingen om deze erkenning over te nemen en regelingen te treffen die een uitbreiding van collegegeldvrij besturen voor alle voltijd studentbestuurders mogelijk maakt.