Experiment in Amsterdam: studenten gaan collegegeld per vak betalen

14 december 2015

Experiment in Amsterdam: studenten gaan collegegeld per vak betalen

Volgens de VVD en de PvdA zouden studenten alleen collegegeld moeten betalen voor de vakken die ze daadwerkelijk volgen in plaats van het betalen van een vast jaarlijks bedrag aan collegegeld. Vandaag hebben de regeringspartijen VVD en PvdA hun plannen betreffende dit thema gepresenteerd.

De Landelijke Kamer van Verenigingen is enthousiast over de plannen die vandaag in Den Haag gepresenteerd worden. Studenten zullen hierdoor namelijk meer mogelijkheden krijgen om zich extracurriculair te kunnen ontwikkelen via nevenactiviteiten zoals commissies, stages of een bestuursjaar.  De studenten die zich op dit moment extracurriculair ontplooien zijn veelal gebonden aan een onderwijssysteem van ‘dwangbuis studeren’.

Het experiment zal waarschijnlijk in september 2016 van start gaan voor duizend Amsterdamse studenten van de HvA en de UvA. De LKvV is zeer benieuwd naar de verdere uitwerking van deze plannen en blijft de ontwikkelingen op de voet volgen.

Zie voor meer informatie het volgende artikel: http://nos.nl/artikel/2075037-vvd-pvda-willen-dat-studenten-collegegeld-per-vak-kunnen-betalen.html