De heer dr. K.L.L.M. Dittrich

1 maart 2013

Voormalig voorzitter van Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)

De hedendaagse studentenverenigingen vormen een prachtige bijdrage aan de ontwikkeling van studenten tot verantwoordelijke wereldburgers. De verenigingen zijn zich zeer bewust van de verschillende aspecten van hun rol; enerzijds gaat het om ontspanning, anderzijds om een stevige verantwoordelijkheid voor het studiesucces van hun leden.”