Een disbalans tussen bestuursbeurzen in Nederland!

24 mei 2016

Er is een disbalans ontstaan tussen HBO en WO instellingen rondom de bestuursbeurzen die worden vergeven in Nederland. Op basis van een onderzoek van de LSVb blijken de verschillen gigantisch. Zo ontvangt 1 op de 43 WO-studenten een bestuursbeurs, terwijl slechts 1 op de 344 HBO-studenten een bestuursbeurs ontvangt. De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) streeft dan ook naar een landelijk kader voor bestuursbeurzen voor alle studentbestuurders in Nederland!

De LKvV is al lange tijd erg kritisch over de omgeving die in ons hoger onderwijsveld is ontstaan voor studenten, die zich via nevenactiviteiten, extra curriculair willen ontplooien. De veranderingen in het hoger onderwijssysteem hebben de positie van de studenten, die zich extra curriculair willen ontplooien en zich willen inzetten voor de samenleving, bijzonder moeilijk gemaakt. De wijzigingen zorgen kwantitatief misschien voor meer studiesucces, de gevolgen voor kwalitatief studiesucces worden in ieder geval steeds schrijnender.

Volgens de LKvV is studiesucces iets breders dan studeren alleen. Niet alleen het behalen van studiepunten, maar ook de persoonsvorming van studenten is belangrijk. Deze persoonsvorming wordt volgens de LKvV vooral bereikt door studenten die zich extra curriculair inzetten binnen de onderwijscommunity. Een centraal minimum voor bestuursbeurzen geeft dezelfde omstandigheden voor alle studenten die zich extra curriculair ontwikkelen via een bestuursjaar.