Congressen

Gedurende het jaar organiseert de Landelijke Kamer van Verenigingen een viertal congressen voor de bestuurders van de 47 studentenverenigingen en hun commissieleden.

De vier congressen van de LKvV zijn:

Beleid, Organisatie en Management Weekend – 29 en 30 september 2018
Dit congres is het hoogtepunt van het LKvV-jaar. In één weekend geven wij 200 nieuwe bestuurders zo veel mogelijk handvatten om van hun bestuursjaar een groot succes te maken. De onderwerpen variëren van bestuurdersaansprakelijkheid en teamrollen tot crisismanagement en boekhouden.

Financieel Congres – 7 november 2018
Dit congres is gericht op de bestuurs- en commissieleden van een vereniging die een financiële verantwoordelijkheid dragen. Daarnaast worden er op dit congres ook acquisitietrainingen gegeven.

Sociëteitsdag – n.t.b
De Sociëteitsdag is bedoeld voor de bestuurders die de verantwoordelijkheid dragen voor de sociëteit van de vereniging.

Introductieweken Congres – n.t.b.
Tijdens dit congres worden er workshops gegeven die verenigingen ondersteuning bieden bij de organisatie van een verantwoordelijke introductieperiode. Onderwerpen zoals diëtiek, teambuilding en bedrijfshulpverlening komen hierbij aan bod.