Congressen

De Landelijke Kamer van Verenigingen organiseert jaarlijks een vijftal congressen.  Alle congressen zijn gericht op bestuurders, commissies en/of leden van de lidverenigingen van de LKvV. Ook zijn de congressen gericht op de Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV’s).

 

De vijf congressen van de LKvV zijn:

Beleid, Organisatie en Management Weekend – 3 en 4 oktober 2015
Dit congres is het hoogtepunt van het LKvV-jaar. In één weekend worden 200 nieuwe bestuurders handvatten geboden voor het komende bestuursjaar. De onderwerpen variëren van bestuurdersaansprakelijkheid en teamrollen tot crisismanagement en boekhouden.

 

Financieel Congres – 13 november 2015
Dit congres is zowel gericht op bestuursleden met een financiële verantwoordelijkheid als commissieleden die zich bezig houden met het acquisitiebeleid van hun vereniging.

 

Sociëteitsdag – 19 februari 2016 
De Sociëteitsdag is bedoeld voor de bestuurders die de verantwoordelijkheid dragen voor de sociëteit van de vereniging, daarnaast is het congres toegankelijk voor alle sociëteitscommissies. Dit congres vindt elk jaar plaats bij een brouwerij.

 

Marketing, Strategie en Communicatie Congres – 18 maart 2016
Het MSC-congres is gericht op de werving en selectie van nieuwe leden, positionering en imagobeheer van de vereniging en marketingtechnieken.

 

Introductieperioden Congres – 20 mei 2016
Tijdens dit congres worden er workshops gegeven die verenigingen ondersteuning bieden bij de organisatie van een verantwoordelijke Introductieperiode. Onderwerpen zoals diëtiek, teambuilding en bedrijfshulpverlening komen hierbij aan bod.