Conferentie ‘Studentenverenigingen 2025’

20 juni 2016

Op 27 mei 2016 werd de conferentie ‘Studentenverenigingen 2025’ georganiseerd in de Eerste Kamer der Staten-Generaal in Den Haag. Deze conferentie, ook wel ‘V’25’ genoemd, werd georganiseerd door de LKvV in samenwerking met Pieter Duisenberg (Tweede Kamer VVD), Jan Anthonie Bruijn (Eerste Kamer VVD) en Jasper van Ouwerkerk (McKinsey & Company).

Alle 48 studentenverenigingen die zijn aangesloten bij de LKvV waren voor deze bijzondere conferentie uitgenodigd. Ook waren er verschillende CEO’s en bestuurders, ook wel ‘leiders van nu’ genoemd, aanwezig voor een goed gesprek over toekomst van studentenverenigingen. Verschillende ontwikkelingen binnen de hoger onderwijswereld en rondom studentenverenigingen zorgen namelijk voor uitdagingen voor studentenverenigingen. De verschillende uitdagingen werden besproken en er werd gezamenlijk gekeken naar plannen en ideeën die studentenvereniging klaarstomen voor de toekomst.

De bestuurders van de verschillende studentenverenigingen gingen tijdens deze dag in groepen in gesprek onder begeleiding van de verschillende ‘leiders van nu’. Binnen deze gesprekken zijn de volgende onderdelen naar voren gekomen:

Alle groepen deelden de volgende uitdagingen:

 • De aanwas van leden is ‘vooralsnog’ veelal geen probleem.
 • Korter lidmaatschap: studenten worden later lid en stromen eerder weer uit. Daarnaast wordt er anders gestudeerd, studenten blijven niet gedurende hun hele studietijd in één stad, maar studeren in verschillende steden in Nederland en het buitenland, eventueel zelfs digitaal.
 • Inrichting lidmaatschap: studenten zijn vaker op zoek naar nevenfuncties die goed zijn voor het CV.
 • Studenten die ambitieus zijn kiezen steeds vaker voor vormen van nevenactiviteiten buiten de studentenvereniging.
 • Studenten voelen zich minder vaak aangetrokken tot commissies binnen de studentenvereniging.
 • De pool van ‘Nederlandse’ studenten wordt in de toekomst steeds kleiner als gevolg van de internationalisering in het hoger onderwijs.
 • Niet alleen in het onderwijs, maar ook in de samenleving wordt internationalisering en diversiteit steeds groter.
 • Er zijn amper internationals en allochtonen die zich voelen aangetrokken tot studentenverenigingen.

Wijzen waarop studentenverenigingen op deze veranderingen kunnen inspelen:

De activiteiten die studentenverenigingen aanbieden uitbreiden:

 • Workshops aanbieden in voorbereiding op sollicitaties bij bedrijven en organisaties (voorbeelden: LinkedIn-check of CV-check);
 • Meer workshops over coaching en samenwerking organiseren;
 • Workshops aanbieden die aansluiten op activiteiten van commissies (voorbeelden: EHBO/BHV/acquisitie);
 • Vaker activiteiten organiseren die meer studiegericht of carrièregericht zijn (samenwerken HO instellingen en organisaties/bedrijven);
 • Leden aanmoedigen zich actief in te zetten voor de medezeggenschap van de hogeschool of universiteit. Zo kunnen studentenverenigingen structureel een stem verwerven in de gesprekken die de richting bepalen van de hoger onderwijsinstelling;
 • De zelfontwikkeling van studenten extra stimuleren (bijvoorbeeld studenten die sporten of ondernemen);
 • Andere typen van lidmaatschappen aanbieden (voorbeelden: korter lidmaatschap, minder intensief lidmaatschap o.i.d.).

De meerwaarde van een studentenvereniging extra benadrukken:

 • De hoofdopdracht van de studentenvereniging kritisch overdenken en meer in de context van deze tijd plaatsen, met betrekking tot de andere studieomgeving en de andere eisen aan de ontwikkeling van ‘soft skills’;
 • Meer de balans zoeken tussen borrels en nevenactiviteiten;
 • Betere communicatie naar aankomend studenten van wat de vereniging je brengt in gezelligheid en ontwikkeling, ook met behulp van alumni;
 • Voor de sollicitaties van commissies de studieresultaten controleren;
 • Een mentorensysteem van ‘oudere’ voor ‘jongere’ leden opzetten.

Meer betrokkenheid/zichtbaarheid richting de samenleving creëren:

 • Vaker activiteiten organiseren die zorgen voor verbondenheid tussen de stad en de studentenvereniging;
 • Meer ‘de deuren openen’ voor de samenleving (open avonden en evenementen;
 • Andere soorten commissies opzetten die zich speciaal inzetten voor de samenleving (weekendschool, burenhulp en andere vormen van vrijwilligerswerk).

Meer inclusiveness binnen de hele studentenwereld:

 • Meer handvatten bieden voor internationals zonder van eigen mores en tradities te verliezen (lessen Nederlands aanbieden, de internationals en allochtonen betrekken bij de introductieweken etc.);
 • Zoeken naar de behoeftes van internationals en hier vervolgens op inspelen (bijvoorbeeld via een enquête onder internationals);
 • Ook internationals betrekken binnen de ‘Nederlandse’ studentenwereld’ (open avonden/ open feesten);