Studierendement omhoog? Word Lid!

12 maart 2013

Studentenverenigingen leveren een onmiskenbare bijdrage aan de studieresultaten van hun leden. Hoewel er een beeld heerst waar drank, feesten en studentengrappen de bovenhand voeren, zijn studentenverenigingen tegenwoordig veel meer dan dat. Meer dan waar ze credits voor krijgen. Natuurlijk blijft de gezelligheid centraal staan maar verenigingen passen zich ook aan aan het huidige studieklimaat met alle opstapelende maatregelen vanuit Den Haag van dien. Ook bij leden moet het studietempo omhoog.

Studentenverenigingen zorgen voor een hecht sociaal netwerk met een grote sociale controle. In dit sociale netwerk is het allang niet meer geaccepteerd om geen studiepunten te halen. Het wordt van je verwacht dat je je prioriteit bij het studeren legt en goed je best doet. Als je geen studiepunten haalt, mag je ook geen commissie dragen op de vereniging. Je studie gaat altijd voor. Club-, dispuut- en huisgenoten hebben een grote positieve invloed op studeergedrag. Samen naar de UB gaan, studeren voor een tentamen of samenvattingen uitwisselen gebeurt vaak. Bij sommige verenigingen zijn er zelfs hele online databases waar samenvattingen en oefententamens gedeeld kunnen worden.

Maar naast de sociale controle binnen de studentenvereniging, dragen steeds meer verenigingen zelf ook actief bij aan het behalen van studiepunten. Verenigingen reageren handig op de steeds hoger wordende studiedruk, meer dan waar ze credit voor krijgen. Veel verenigingen aangesloten bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) hebben een commissie die zich richt op studiesucces van de leden. Eerstejaars krijgen een mentor toegewezen die hen kan begeleiden bij het verloop van de studie maar ook bij de combinatie tussen de studie en het studentenleven. Bij sommige verenigingen wordt hier zelfs tijdens de kennismakingstijd een projectcollege aan gewijd. Allang worden er nauwelijks evenementen gepland in de tentamenperioden en de sociëteit is dan alleen open om daar te studeren. Bij sommige verenigingen is het mogelijk om de studiedag te beginnen met een ontbijtje op de sociëteit of om daar tussendoor te komen lunchen vanuit de UB.

Het lid worden bij een studentenvereniging heeft dus veel voordelen voor de studie en het positieve effect op de studieresultaten wordt zwaar onderschat. Dit bleek ook al uit de resultaten van een onderzoek door het Interfacultair centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing te Leiden in 2006 [1]. Verenigingsleden stoppen minder snel met hun studie en het propedeuserendement na twee jaar en het doctoraal rendement liggen hoger.

Dus eigenlijk zou politiek Den Haag eerst maar eens alle aspirant-studenten moeten aanmoedigen om lid te worden bij een studentenvereniging om de studierendementen omhoog te krijgen. Daarna kunnen ze weer gaan kijken naar nieuwe maatregelen!

Laurentine van den Hoven
Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen