Academisch brede vorming.

18 januari 2013

Noodzakelijk kwaad of persoonlijke ontwikkeling?

Door de elkaar opvolgende maatregelen vanuit Den Haag, zoals de invoering van het Leenstelsel en de verzwaring van de studielast, wordt het voor leden van studentenverenigingen steeds moeilijker zich breed te ontplooien. Het beeld dat heerst over de eeuwige student is al lang achterhaald en bovendien onwaar. Het studierendement is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen, maar toch wil de overheid dit nog verder opkrikken.
Door de jaren heen hebben wij ons als klein landje op de kaart gezet door onze handelsdrift en sociale vaardigheden. Deze culturele eigendommen hebben wij maximaal uitgebuit door onze kennis te vergroten en daarmee een voorsprong te nemen op onze buurlanden. Dit is in het verleden ook gebeurd -Nederland behoort tot de top van kenniseconomieën van de wereld- en daar plukken wij nu de vruchten van. Dus laten we dat nu niet langzaam maar zeker van tafel af vegen.
De handelsdrift die vanaf onze geboorte in ons sluimert, wordt niet geprikkeld door colleges en werkgroepen. Niet door het schrijven van papers en scripties. Niet door het bestuderen van theoretische kennis of het maken van praktische cases. Onze handelsdrift en sociale vaardigheden worden geprikkeld binnen de muren van jouw tweede huis. De studentenvereniging waar je lid bent.
Het participeren in commissies en besturen, klein of groot, is van groot belang voor de ontwikkeling die je als student doormaakt. Natuurlijk is studie ook belangrijk, maar doorgaans is dat niet voldoende om de top te bereiken. Je moet uitblinken om boven de rest uit te stijgen en het begin is gemaakt door te behoren tot de 10% studenten die lid wordt van een studentenvereniging. Stap 2 is de activiteit binnen een vereniging en er ontstaat een CV waar geen werkgever nee tegen kan zeggen. Wel meegenomen natuurlijk dat daarnaast binnen een redelijke tijd een studie wordt afgerond.
Met elkaar moeten wij als verenigingsstudenten ervoor zorgen dat deze participatie binnen de studentenverenigingen hoog blijft. Dit is wat ons onderscheidt van de andere studenten en dit is wat Nederlandse studenten onderscheidt van de rest van de wereld. En daarom, juist daarom, doen wij het zo goed op de wereldranglijst van kenniseconomieën.

Jan van ’t Westende
Praeses Landelijke Kamer van Verenigingen