Biertje? Nee, een cola…

26 juni 2013

Fleur is een 18-minner. Bah, wat klinkt dat vies! Een 18-minner.. Dan zit je toch nog op ‘school’ en mag je geen alcohol drinken? Klopt! Vanaf 1 januari 2014 zal de leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol naar 18 jaar gaan. Je zult maar 18-minner zijn straks.

Oke, zo erg is het allemaal niet. Onderzoeken wijzen uit dat je hersenen zich blijven ontwikkelen tot je 24ste levensjaar. Om te voorkomen dat jongeren comazuipen en hersenen blijvend letsel aangebracht worden, hebben de ChristenUnie, SGP, CDA en PvdA een voorstel tot de alcoholleeftijdsverhoging ingediend. Op 5 maart 2013 is dit voorstel met een ruime meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Enkel de PVV en D66 zijn tegen. D66 is van mening dat het drinken van alcohol de verantwoordelijkheid is van de jongeren zelf, en hun ouders. Op 18 juni heeft de Eerste Kamer akkoord gegeven voor de verhoging, per 1 januari 2014 zal je pas alcohol mogen drinken vanaf 18 jaar.  Maar brengt deze maatregel wel degelijk oplossingen? Of gaan jongeren nu in de illegale sfeer drinken, en waar is daar de handhaving en het toezicht?

Het sociaal geaccepteerde beeld in Nederland is nu nog dat je op je 16e een biertje kunt drinken. En waar is daar een betere en gezelligere mogelijkheid voor dan bij een studentenvereniging? Fleur is echter een jonge scholier, en gaat op haar 17e al studeren. Het beeld zal dus enigszins veranderen, want op het moment dat zij lid wordt bij een studentenvereniging zal zij geen biertje mogen drinken zoals de meeste van haar jaargenoten dat wel zullen doen. Dit lijkt misschien onmogelijk, maar niets is minder waar. Enorm balen voor Fleur, maar studentenverenigingen zullen hier juist en adequaat op inspelen. Zo ben je in een willekeurige kroeg namelijk een anoniempje, maar bij een vereniging werkt dit anders. Het is een hechte club waar mensen geïnteresseerd zijn in hoe het met je studie gaat en waar je eventueel hulp bij kunt gebruiken. Vanzelfsprekend is er op een studentenvereniging ook bekend wie er nog geen 18 jaar is. Door het sociale vangnet waar je binnen een vereniging in terecht komt, zal erop worden toegezien dat een 18-minner geen alcohol drinkt!

Er moet een normverandering komen en dit vereist een breed draagvlak. Gelukkig is dit draagvlak binnen studentenverenigingen al gewaarborgd. Eigenlijk klopt het ook wel, op je 18e mag je stemmen, vraag je je studiefinanciering aan, ga je op jezelf wonen, én mag je alcohol drinken. Cheers!

Nina Hover
Assessor der Landelijke Kamer van Verenigingen