Overige Politiek

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) houdt zich ook bezig met allerlei zaken in de politiek die niet onder hoger onderwijspolitiek vallen, maar wel degelijk van in vloed zijn op de belangen van studentenverenigingen. Voorbeelden van deze zaken zijn: Drank en Horecawetgeving, Brandveiligheid en Voedselveiligheid binnen studentenvereniging.

LKvV bezig met overige politiek

26 februari 2013

Naast onderwijspolitiek houden 2 bestuurders van de LKvV zich bezig met overige politiek. De LKvV is al een aantal jaar betrokken in de Werkgroep Alcohol & Jongeren en het Netwerkoverleg Wet & Regelgeving. In deze overleggen probeert de LKvV de unieke positie van de studentengezelligheidsverenigingen te behouden en te versterken…. > Lees verder