Nieuws

Regeerakkoord Rutte III: wat betekent het voor de verenigingsstudent?

11 oktober 2017

Kansen voor het creëren van gunstig studieklimaat voor de actieve student Utrecht, 11 oktober 2017 – Gisteren is het regeerakkoord van de coalitie VVD, D66, CDA en CU gepresenteerd. Voor de LKvV en haar aangesloten lidverenigingen betekent dit het volgende: 1. Mogelijkheden bij kwaliteitsafspraken: instellingen krijgen de ruimte om samen met… > Lees verder

Bijna 10.000 inschrijvingen in 2017

9 oktober 2017

Studenten schrijven zich massaal in bij verenigingen Utrecht, 9 oktober 2017 – Het studieklimaat wordt steeds strenger, de basisbeurs is verdwenen en er is een historisch tekort aan studentenhuisvesting. Toch verliezen studentenverenigingen hun aantrekkingskracht niet. Matthijs Kneepkens, voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) vertelt dat “de mogelijkheden die de… > Lees verder

Studentenverenigingen zijn actief bezig met de toekomst

7 september 2017

Studentenverenigingen zijn op de Conferentie V’25 dichter bij een toekomstbestendig beleid gekomen. Utrecht, 7 september 2017 – Op vrijdag 02 juni 2017 vond de tweede editie van de Conferentie V’25 plaats in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De conferentie werd georganiseerd door de LKvV, Pieter Duisenberg, Jan Antonie Bruijn en… > Lees verder

Alleen Engels spreken op de sociëteit is niet de oplossing

22 juni 2017

Nederlandse karakter studentenverenigingen draagt bij aan snelle integratie internationale studenten Utrecht, 22 juni 2017 – De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) presenteert het landelijke onderzoek naar de groeiende vraag aan studentenverenigingen om plek te bieden aan internationale studenten. In het LKvV-onderzoek geeft 38,8% van de ondervraagde internationale studenten aan naar… > Lees verder

Bijna 10.000 inschrijvingen bij studentenverenigingen

28 maart 2017

Stijgend aantal inschrijvingen ondanks veranderend studieklimaat Utrecht, 28 maart 2017 – Het aantal inschrijvingen bij studentenverenigingen is afgelopen zomer met 1% gestegen. Studenten blijven in het veranderende studieklimaat de grote meerwaarde van de studentenvereniging zien. “Studentenverenigingen spelen in op de veranderingen in het hoger onderwijssysteem, zoals het sociaal leenstelsel en… > Lees verder

Bestuursjaar bij de LKvV?

16 februari 2017

Utrecht, 16 februari 2017 – Weet jij nog niet wat je na de zomer gaat doen? De Landelijke Kamer van Verenigingen is weer op zoek naar een nieuw bestuur! Lijkt het je iets om je een jaar lang in te zetten voor 42.000 verenigingsstudenten, in gesprek te treden met politici,… > Lees verder

De Student Kiest – Verkiezingsdebat Hoger Onderwijs

16 januari 2017

Utrecht, 16 januari 2017 – Gelijke onderwijskansen, aansluiting op de arbeidsmarkt, het sociaal leenstelsel, studentenhuisvesting en de onderwijskwaliteit; het zijn onderwerpen die tijdens de verkiezingscampagne uitgebreid aan bod zullen komen. De politieke keuzes over het hoger onderwijsbeleid raken meer dan 700.000 studenten in Nederland. Hoger onderwijs staat ook deze Tweede… > Lees verder

Studentenverenigingen kijken naar verbeteringen voor introductietijd

30 september 2016

Utrecht, 30 september 2016 – Afgelopen zomer heeft een student tijdens de introductietijd van G.S.C. “Vindicat atque Polit” lichamelijk letsel opgelopen. ‘De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) en alle aangesloten studentenverenigingen distantiëren zich van alle vormen van geweld, discriminatie en intimidatie tijdens introductietijden’, aldus Ruben Hoekman, voorzitter van de LKvV…. > Lees verder

Incident introductietijd G.S.C. ‘Vindicat atque Polit’

28 september 2016

Utrecht, 28 september 2016 – Afgelopen zomer heeft een student tijdens de introductietijd van G.S.C. ‘Vindicat atque Polit’  lichamelijk letsel opgelopen. De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) is hier erg van geschrokken en distantieert zich van alle vormen van geweld. Op basis van de uitkomsten van het diepgaande onderzoek binnen G.S.C…. > Lees verder

Studentenverenigingscultuur erkend als immaterieel cultureel erfgoed!

25 augustus 2016

Utrecht, 25 augustus 2016 – Een karakteristiek onderdeel van het Nederlands studentenleven, de studentenverenigingscultuur, wordt toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. “Hierdoor krijgen studentenverenigingen erkenning voor het beschermen van de mores en tradities voor de volgende generaties studenten” aldus Ruben Hoekman, voorzitter van de Landelijke Kamer… > Lees verder

Volgende pagina »

« Vorige pagina