Nieuws

Drastische daling nevenactiviteiten studenten

1 mei 2019

ROTTERDAM / UTRECHT 1 MEI 2019 – De tijd die Nederlandse studenten besteden aan nevenactiviteiten als bestuursfuncties en vrijwilligerswerk is in acht jaar met 67 procent gedaald, tot een alarmerend schamele 201 uur in totaal. Dat heeft gevolgen voor hun ontwikkeling en voor hun kansen op de arbeidsmarkt. Dit blijkt… > Lees verder

27 jongerenorganisaties sturen brandbrief naar Eerste Kamer om renteverhoging op studieschulden

9 maart 2019

Politieke- en maatschappelijke jongerenorganisaties verenigd: behoud de 5-jaarsrente op studieschulden Geachte Eerste Kamerleden, Op 11 december 2018 nam de Tweede Kamer met de kleinst mogelijke meerderheid een wet aan die de rentemaatstaf op studieschulden wijzigt, waardoor de rente stijgt. Het wetsvoorstel ligt nu voor in de Eerste Kamer. Slechts drie… > Lees verder

Recordaantal inschrijvingen studentenverenigingen

14 februari 2019

Meer dan 10.000 studenten hebben zich in 2018 ingeschreven bij de 47 studentengezelligheidsverenigingen in Nederland. De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) ziet met de 11% meer inschrijvingen een trend bevestigd. Het grote aantal inschrijvingen bij studentenverenigingen ten opzichte van 2017 past in de groeitrend van de afgelopen jaren. Twee weken… > Lees verder

Studentenverenigingen willen bijdragen aan gezondere student

23 november 2018

Landelijke Kamer van Verenigingen ondertekent namens 47 studentengezelligheidsverenigingen het Nationale Preventieakkoord UTRECHT 23 november 2018 – De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), het overkoepelend orgaan van 47 studentenverenigingen in Nederland, heeft het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. In het akkoord staan actiepunten beschreven die onder andere bijdragen aan een verantwoord alcoholbeleid binnen… > Lees verder

Statement LKvV

11 januari 2018

Utrecht, 11 januari 2018 Naar aanleiding van de ontwikkelingen omtrent de beelden die zijn gemaakt bij de kennismakingstijden van enkele van haar lidverenigingen, brengt de LKvV het volgende statement naar buiten. De LKvV is op de hoogte van de gedragscodes die de instellingen met de verenigingen hebben en is daar… > Lees verder

Regeerakkoord Rutte III: wat betekent het voor de verenigingsstudent?

11 oktober 2017

Kansen voor het creëren van gunstig studieklimaat voor de actieve student Utrecht, 11 oktober 2017 – Gisteren is het regeerakkoord van de coalitie VVD, D66, CDA en CU gepresenteerd. Voor de LKvV en haar aangesloten lidverenigingen betekent dit het volgende: 1. Mogelijkheden bij kwaliteitsafspraken: instellingen krijgen de ruimte om samen met… > Lees verder

Bijna 10.000 inschrijvingen in 2017

9 oktober 2017

Studenten schrijven zich massaal in bij verenigingen Utrecht, 9 oktober 2017 – Het studieklimaat wordt steeds strenger, de basisbeurs is verdwenen en er is een historisch tekort aan studentenhuisvesting. Toch verliezen studentenverenigingen hun aantrekkingskracht niet. Matthijs Kneepkens, voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) vertelt dat “de mogelijkheden die de… > Lees verder

Studentenverenigingen zijn actief bezig met de toekomst

7 september 2017

Studentenverenigingen zijn op de Conferentie V’25 dichter bij een toekomstbestendig beleid gekomen. Utrecht, 7 september 2017 – Op vrijdag 02 juni 2017 vond de tweede editie van de Conferentie V’25 plaats in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De conferentie werd georganiseerd door de LKvV, Pieter Duisenberg, Jan Antonie Bruijn en… > Lees verder

Alleen Engels spreken op de sociëteit is niet de oplossing

22 juni 2017

Nederlandse karakter studentenverenigingen draagt bij aan snelle integratie internationale studenten Utrecht, 22 juni 2017 – De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) presenteert het landelijke onderzoek naar de groeiende vraag aan studentenverenigingen om plek te bieden aan internationale studenten. In het LKvV-onderzoek geeft 38,8% van de ondervraagde internationale studenten aan naar… > Lees verder

Bijna 10.000 inschrijvingen bij studentenverenigingen

28 maart 2017

Stijgend aantal inschrijvingen ondanks veranderend studieklimaat Utrecht, 28 maart 2017 – Het aantal inschrijvingen bij studentenverenigingen is afgelopen zomer met 1% gestegen. Studenten blijven in het veranderende studieklimaat de grote meerwaarde van de studentenvereniging zien. “Studentenverenigingen spelen in op de veranderingen in het hoger onderwijssysteem, zoals het sociaal leenstelsel en… > Lees verder

Volgende pagina »

« Vorige pagina