Hoger Onderwijs

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) is de belangenvertegenwoordiger van ruim 40.000 verenigingsstudenten die zich extra curriculair willen ontwikkelen. Hiervoor is de LKvV vaak aanwezig in Den Haag. Ook is er regelmatig contact met leden van de Tweede en Eerste Kamer en met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om te overleggen over de verbeteringsmogelijkheden van deze omgeving voor studenten. Ook heeft de LKvV contacten met verschillende organisaties in de onderwijswereld zoals de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging van Hogescholen (VH). Verder werkt de LKvV nauw samen met het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) om te lobbyen voor de belangen van studerend Nederland.

De invoering van flexibel studeren
Volgens de LKvV zouden studenten alleen collegegeld moeten betalen voor de vakken die zij volgen. Er zijn namelijk steeds meer studenten die niet alleen studeren maar ook bestuurswerkzaamheden vervullen, een eigen onderneming hebben of zich op een ander manier extra curriculair ontwikkelen. De LKvV is dan ook voor een onderwijssysteem waarbinnen studenten alleen collegegeld betalen voor de vakken die zij daadwerkelijk volgen.

De erkenning van nevenactiviteiten
De samenleving is steeds meer op zoek naar afgestudeerden die, middels allerlei nevenactiviteiten, naast ‘hard skills’ ook ‘soft skills’ hebben opgedaan. Volgens LKvV zou ‘Bildung’ een belangrijker onderdeel moeten worden binnen ons hoger onderwijssysteem. De LKvV streeft dan ook voor de verstrekking van officiële certificaten binnen alle hoger onderwijs (HO) instellingen voor nevenactiviteiten zoals bestuurswerkzaamheden.

Een uitbreiding van collegegeldvrij besturen
De studenten die zich vrijwillig voltijd inzetten voor studentenorganisaties en zo zorg dragen voor een uitdagend en bruisend studentenleven worden nu aanzienlijk belemmerd. Ook al volgen deze studenten geen onderwijs en maken zij geen tentamens, zij moeten alsnog €1951,- collegegeld betalen puur om te kunnen blijven lenen bij DUO en/of gebruik te kunnen maken een OV-studentenreisproduct. De LKvV streeft naar een uitbreiding van de regeling collegegeldvrij besturen voor alle HO instellingen in Nederland.

De Landelijke Kamer van Verenigingen in de Hoger Onderwijs politiek

13 april 2016

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) is de belangenvertegenwoordiger van  ruim 40.000  verenigingsstudenten die zich extra curriculair willen ontwikkelen. Hiervoor is de LKvV vaak aanwezig in Den Haag. Ook is er regelmatig contact met leden van de Tweede en Eerste Kamer en met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap… > Lees verder