Bijna 10.000 inschrijvingen in 2017

9 oktober 2017

Studenten schrijven zich massaal in bij verenigingen

Utrecht, 9 oktober 2017 – Het studieklimaat wordt steeds strenger, de basisbeurs is verdwenen en er is een historisch tekort aan studentenhuisvesting. Toch verliezen studentenverenigingen hun aantrekkingskracht niet. Matthijs Kneepkens, voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) vertelt dat “de mogelijkheden die de verenigingen bieden, interessant blijven voor nieuwe studenten op zowel sociaal vlak als op het vlak van arbeidsperspectief”. Bijna 10.000, om precies te zijn 9.864 nieuwe leden hebben zich aangemeld bij de 47 studentengezelligheidsverenigingen. 

Het grote aantal nieuwe leden past in de trend die zich al jarenlang laat zien. Studenten moeten snel afstuderen van de onderwijsinstellingen en werken vaak daarnaast om rond te komen. Toch willen zij ook graag lid zijn van een studentenvereniging in hun stad.

Volgens Kneepkens zijn zowel het studieklimaat en de vraag op de arbeidsmarkt continu aan het veranderen. Verenigingen passen zich hierop aan: “de LKvV ziet momenteel niet alleen sterk verhoogde studie-eisen, maar ook een aangepaste vraag op de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn steeds meer op zoek naar hoogopgeleide studenten die zich naast hun studie hebben ontplooid, bijvoorbeeld door het opdoen van bestuurservaring. Een studentenvereniging biedt alle leden deze mogelijkheid.”

De gelegenheid om binnen een vereniging deel te nemen aan commissies of besturen én de aandacht die verenigingen besteden aan het studieklimaat zijn beiden reden voor het blijvende hoge aantal inschrijvingen. “Onderwijsinstellingen zouden daarom juist in moeten zetten op gedreven studenten door hen door middel van bestuursbeurzen de mogelijkheid te geven fulltime een vereniging te kunnen besturen. Op die manier wordt de beurs gebruikt om ontwikkeling naast de studie te stimuleren,” stelt Kneepkens. Student-bestuurders zelf houden in toenemende mate rekening met de strengere studie-eisen van de onderwijsinstellingen, die studenten het liefst zo snel mogelijk zien afstuderen. Ze richten bijvoorbeeld een ruimte binnen hun sociëteit in als studieruimte, waar leden zich in alle rust gaan voorbereiden op tentamens.

Interessant genoeg is ook het steeds grotere kamertekort voor eerstejaars studenten een reden voor de continue populariteit van verenigingen. “Lid worden van een vereniging betekent dat een nieuwe student de mogelijkheid krijgt om in een verenigingshuis te komen wonen, wat de kans op het vinden van een kamer op korte termijn aanzienlijk vergroot,” aldus Kneepkens. Het tekort aan studentenkamers dwingt veel te veel nieuwe studenten thuis te blijven wonen, waardoor de band met de stad en de onderwijsinstellingen dun blijft. Lidmaatschap van de studentenvereniging helpt om juist die band tussen student, onderwijsinstelling en stad te versterken.

Uiteindelijk blijft de sociale kant van studentenverenigingen het belangrijkste aspect om te kiezen voor het lidmaatschap. Verenigingen zijn al vanaf het begin van de 19e eeuw de plek waar verschillende studenten elkaar leren kennen en vriendschappen voor het leven ontstaan.