Alleen Engels spreken op de sociëteit is niet de oplossing

22 juni 2017

Nederlandse karakter studentenverenigingen draagt bij aan snelle integratie internationale studenten

Utrecht, 22 juni 2017 – De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) presenteert het landelijke onderzoek naar de groeiende vraag aan studentenverenigingen om plek te bieden aan internationale studenten. In het LKvV-onderzoek geeft 38,8% van de ondervraagde internationale studenten aan naar Nederland te zijn gekomen voor de Nederlandse cultuur. “Nederlandse studentenverenigingen zijn van oudsher een plek waar de Nederlandse cultuur een grote rol speelt.  Lidmaatschap van de vereniging helpt de internationale studenten snel in Nederland te wennen en mee te doen. Het studentenverenigingsleven hoeft niet drastisch te veranderen om toegankelijk te zijn voor internationale studenten” aldus Arend Klück, voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen.

Invoeren van het Engels in het studentenverenigingsleven is zeker niet de absolute voorwaarde om de internationale studenten snel te betrekken in het studentenleven. Wel kunnen studentenverenigingen de internationale studenten die graag lid willen worden een steuntje in de rug geven. “Door bijvoorbeeld delen van de mores en tradities in de eerste weken van het lidmaatschap te laten vertalen door een jaargenoot is er direct contact met een Nederlandse student en weet de internationale student goed hoe de vereniging in elkaar steekt. Op deze manier wordt het voor een internationale student makkelijker om te integreren in de vereniging en in het studentenleven in een vreemde stad.” aldus de conclusies van het landelijke onderzoek.

Studentenverenigingen zijn al eeuwen dé plek voor de student om zich persoonlijk te ontwikkelen. “Het aanleggen van een groot sociaal netwerk en het opdoen van werkervaring via commissiewerk of bestuurswerk in een veilige omgeving bereidt de studenten voor op een makkelijker entrée van de arbeidsmarkt” aldus Arend Klück. “Internationale studenten zijn er altijd geweest en vanzelfsprekend krijgen zij net als iedere andere student de kans om mee te kunnen doen. Het blijft aan de studentenverenigingen zelf op welke manier zij dit willen blijven doen”.