Politiek

Hoger Onderwijs

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) is de belangenbehartiger van ruim 4w.000 verenigingsstudenten die zich extracurriculair willen ontwikkelen. Hiervoor is de LKvV vaak aanwezig in Den Haag. Ook is er regelmatig contact met leden van de Tweede en Eerste Kamer en met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om te overleggen over de verbeteringsmogelijkheden van deze omgeving voor studenten.

Sociëteitspolitiek

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) houdt zich ook bezig met niet-onderwijspolitiek gerelateerde vormen van wet- en regelgeving die van invloed zijn op studentenverenigingen. Deze onderwerpen komen samen onder het zogeheten kopje ‘overige politiek’. U kent denken aan onderwerpen als de Drank- en Horecawetgeving, brandveiligheid, vrijwilligerswetgeving en gehoorschade door hard geluid.