• Belangenbehartiger voor ruim 40.000 verenigingsstudenten

  • Belangenbehartiger voor ruim 40.000 verenigingsstudenten

 Landelijke studentenorganisatie

De Landelijke Kamer van Verenigingen is één van de grootste studentenorganisaties van Nederland. Als studentenorganisatie zet de LKvV zich sinds 1967 in voor de Nederlandse studentengezelligheidsverenigingen.

 48 studentenverenigingen

Inmiddels zijn er 48 verschillende studentengezelligheidsverenigingen uit 13 studentensteden aangesloten bij de LKvV. Hiermee is de LKvV belangenbehartiger van ruim 40.000 actieve verenigingsstudenten.

Belangenbehartiger

De LKvV behartigt de belangen van verenigingsstudenten richting politiek, organisaties en hoger onderwijsinstellingen. Ook verzorgt de LKvV beeldvorming van studentenverenigingen en verstrekt de LKvV informatie aan haar lidverenigingen.

Dittrich

Comité van Aanbeveling: De heer dr. K.L.L.M. Dittrich

Voorzitter van Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) “De hedendaagse studentenverenigingen vormen een prachtige bijdrage aan de ontwikkeling van studenten tot verantwoordelijke wereldburgers. De verenigingen zijn zich zeer bewust van de verschillende aspecten van hun rol; enerzijds gaat het om ontspanning, anderzijds om een stevige verantwoordelijkheid voor het studiesucces van… > Lees verder

Beleid, Organisatie en Management (BOM) weekend 2017

Wil jij een vliegende start maken aan het begin van je bestuursjaar samen met 190 andere studentbestuurders? Geef je dan op voor het BOM-weekend  om workshops te krijgen over hoe jij samen met je bestuursgenoten je bestuursjaar zo goed mogelijk kan inrichten! De inschrijvingen zijn momenteel gesloten.

Conferentie Studentenverenigingen 2025

De omgeving van studentenverenigingen is aan veranderingen onderhevig. Studentenverenigingen zullen zich dan ook moeten blijven aanpassen aan de 21e eeuw. De LKvV heeft hierop ingespeeld door organisatie van de conferentie ‘Studentenverenigingen 2025’ op 27 mei jongstleden. Hier kunt u meer lezen over deze conferentie.