• Belangenbehartiger voor ruim 40.000 verenigingsstudenten

  • Belangenbehartiger voor ruim 40.000 verenigingsstudenten

 Landelijke studentenorganisatie

De Landelijke Kamer van Verenigingen is één van de grootste studentenorganisaties van Nederland. Als studentenorganisatie zet de LKvV zich sinds 1967 in voor de Nederlandse studentengezelligheidsverenigingen.

 48 studentenverenigingen

Inmiddels zijn er 48 verschillende studentengezelligheidsverenigingen uit 13 studentensteden aangesloten bij de LKvV. Hiermee is de LKvV belangenbehartiger van ruim 40.000 actieve verenigingsstudenten.

Belangenbehartiger

De LKvV behartigt de belangen van verenigingsstudenten richting politiek, organisaties en hoger onderwijsinstellingen. Ook verzorgt de LKvV beeldvorming van studentenverenigingen en verstrekt de LKvV informatie aan haar lidverenigingen.

Voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht

Comité van Aanbeveling: De heer prof. dr. M. Paul

“Studentenverenigingen, en dus de LKvV, zijn niet weg te denken als schakel binnen het Nederlandse hoger onderwijs. Studeren is immers meer dan leren alleen. Een student maakt 24/7 deel uit van de academische gemeenschap. De kennis opgedaan tijdens de opleiding en de praktijkervaring van het studentenleven vormen samen het fundament om na het… > Lees verder

Beleid, Organisatie en Management (BOM) weekend 2017

Wil jij een vliegende start maken aan het begin van je bestuursjaar samen met 190 andere studentbestuurders? Geef je dan op voor het BOM-weekend  om workshops te krijgen over hoe jij samen met je bestuursgenoten je bestuursjaar zo goed mogelijk kan inrichten! De inschrijvingen zijn momenteel gesloten.

Conferentie Studentenverenigingen 2025

De omgeving van studentenverenigingen is aan veranderingen onderhevig. Studentenverenigingen zullen zich dan ook moeten blijven aanpassen aan de 21e eeuw. De LKvV heeft hierop ingespeeld door organisatie van de conferentie ‘Studentenverenigingen 2025’ op 27 mei jongstleden. Hier kunt u meer lezen over deze conferentie.