• Belangenbehartiger voor ruim 40.000 verenigingsstudenten

  • Belangenbehartiger voor ruim 40.000 verenigingsstudenten

 Landelijke studentenorganisatie

De Landelijke Kamer van Verenigingen is één van de grootste studentenorganisaties van Nederland. Als studentenorganisatie zet de LKvV zich sinds 1967 in voor de Nederlandse studentengezelligheidsverenigingen.

 48 studentenverenigingen

Inmiddels zijn er 48 verschillende studentengezelligheidsverenigingen uit 13 studentensteden aangesloten bij de LKvV. Hiermee is de LKvV belangenbehartiger van ruim 40.000 actieve verenigingsstudenten.

Belangenbehartiger

De LKvV behartigt de belangen van verenigingsstudenten richting politiek, organisaties en hoger onderwijsinstellingen. Ook verzorgt de LKvV beeldvorming van studentenverenigingen en verstrekt de LKvV informatie aan haar lidverenigingen.

Dittrich

Comité van Aanbeveling: De heer dr. K.L.L.M. Dittrich

Voorzitter van Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) “De hedendaagse studentenverenigingen vormen een prachtige bijdrage aan de ontwikkeling van studenten tot verantwoordelijke wereldburgers. De verenigingen zijn zich zeer bewust van de verschillende aspecten van hun rol; enerzijds gaat het om ontspanning, anderzijds om een stevige verantwoordelijkheid voor het studiesucces van… > Lees verder

Bestuursjaar bij de Landelijke Kamer van Verenigingen?

Wil jij een jaar lang op landelijk en lokaal niveau 48 studentenverenigingen vertegenwoordigen? Vraag voor meer informatie de informatiebrochure op deze site aan. Solliciteren is mogelijk tot en met 27 april.

Conferentie Studentenverenigingen 2025

De omgeving van studentenverenigingen is aan veranderingen onderhevig. Studentenverenigingen zullen zich dan ook moeten blijven aanpassen aan de 21e eeuw. De LKvV heeft hierop ingespeeld door organisatie van de conferentie ‘Studentenverenigingen 2025’ op 12 mei jongstleden. Hier kunt u meer lezen over deze conferentie.

Introductieweken Congres

Ben jij verantwoordelijk voor de algemene introductieweek deze zomer of voor de introductietijd van aankomend leden? Geef je dan op voor het Introductieweken Congres om handvatten te krijgen middels verschillende workshops. Dit congres zal op vrijdag 19 mei plaatsvinden. De inschrijvingen zijn momenteel nog gesloten.

Beleid, Organisatie en Management (BOM) weekend 2017

Wil jij een vliegende start maken aan het begin van je bestuursjaar samen met 190 andere studentbestuurders? Geef je dan op voor het BOM-weekend  om workshops te krijgen over hoe jij samen met je bestuursgenoten je bestuursjaar zo goed mogelijk kan inrichten! De inschrijvingen zijn momenteel nog gesloten.

Financieel Congres 2017

Heb jij een financiële bestuursfunctie of doe je een acquisitiecommissie? Dan is het Financieel Congres iets voor jou! De inschrijvingen zijn momenteel nog gesloten.

Sociëteitsdag 2018

Ben jij verantwoordelijk voor de sociëteit van jouw vereniging? Ga je bijvoorbeeld over brandveiligheid, de keuken  of stuur je de tappers aan? Dan is de Sociëteitsdag iets voor jou. Meer informatie volgt najaar 2017.