• Belangenbehartiger voor ruim 40.000 verenigingsstudenten

  • Belangenbehartiger voor ruim 40.000 verenigingsstudenten

Grootste studentenorganisatie

Studeer je of ga je studeren? De Landelijke kamer van verenigingen is één van de grootste studentenorganisaties van Nederland en zet zich sinds 1967 in voor Nederlandse studentenverenigingen.

48 studentenverenigingen

Inmiddels behartigt de LKvV de belangen van 40.000 studenten bij 48 studentenverenigingen in heel Nederland.

Belangen vertegenwoordigen

Door intensief contact met deze verenigingen weet de LKvV wat er bij haar lidverenigingen speelt en kan zij deze belangen vertegenwoordigen naar de politiek, de media en het bedrijfsleven.

Dittrich

Comité van Aanbeveling: De heer dr. K.L.L.M. Dittrich

Voorzitter Vereniging van Universiteiten (VSNU) “De hedendaagse studentenverenigingen vormen een prachtige bijdrage aan de ontwikkeling van studenten tot verantwoordelijke wereldburgers. De verenigingen zijn zich zeer bewust van de verschillende aspecten van hun rol; enerzijds gaat het om ontspanning, anderzijds om een stevige verantwoordelijkheid voor het studiesucces van hun leden.”  

Beleid, Organisatie en Management (BOM) weekend 2016

Wil jij een vliegende start maken aan het begin van je bestuursjaar samen met 180 andere studentbestuurders? Geef je dan op voor het BOM-weekend op 1 en 2 oktober om workshops te krijgen hoe jij samen met je bestuursgenoten je bestuursjaar zo goed mogelijk kan inrichten! Je kunt je hier aanmelden.

Introductieperioden Congres – 20 mei 2016

Ben jij verantwoordelijk voor de introductietijd van aankomend leden? Geef je dan op voor het IP-congres om handvatten te krijgen middels verschillende workshops. Je kan je aanmelden voor dit congres via de website.

Bestuursjaar bij de Landelijke Kamer van Verenigingen?

Wil jij een jaar lang op landelijk en lokaal niveau 48 studentenverenigingen vertegenwoordigen? Vraag voor meer informatie de informatiebrochure op deze site aan. Solliciteren is mogelijk tot 22 april.

Conferentie Studentenverenigingen 2025

De omgeving van studentenverenigingen is aan veranderingen onderhevig. Studentenverenigingen zullen zich moeten aanpassen aan de 21e De LKvV speelt hierop in door de organisatie van een conferentie over de toekomst van studentenverenigingen op 27 mei.
Kunnen we zelf de inhoud van deze verschillende balken makkelijk wijzigen?